Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Remium Relations erbjuder värdefulla verktyg för framåtsträvande företag

Webbportalen introduce.se erbjuder värdefull finansiell information om börsnoterade bolag presenterad på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt. Idén som tjänsten byggts upp kring togs fram av Petter Hedborg och Måns Flodberg under tiden då de båda studerade vid Handelshögskolan i Stockholm.

Remium Relations driver plattformen introduce.se, en portal som tillhandahåller enkel och pedagogisk finansiell information kring börsens mindre och medelstora bolag. Affärsmodellen bygger på att de noterade bolagen betalar en fast abonnemangsavgift för att synas på introduce.se. Här får de en egen profilsida som innehåller ett brett spektrum av information såsom nyckeltal, fundamentala och tekniska analyser (utan köp/sälj-råd), videointervjuer med VD och mycket annat.
– Våra kunder får även synas i vårt partnernätverk och erbjuds möjligheter att vara med på kapitalmarknadsdagar och investerarluncher. Dessutom erbjuder vi hjälp med vanliga frågor kring Investor Relations samt möjlighet att lägga upp moduler på kundens webbplats, säger Petter Hedborg.

Från hoppfullt intresse till väletablerad tjänst
Sedan februari 2009 ligger plattformen introduce.se i ett med Remium Nordic Holdning samägt bolag, nämligen Remium Relations.
– Samgåendet skedde med bakgrunden att Remium hade en befintlig kundportfölj som mycket väl matchade det vi sökte och vi är nöjda med beslutet vi tog, säger Måns Flodberg. Han fortsätter:
– Vi arbetar båda sedan drygt fyra år tillbaka heltid med Remium Relations och avslutade under våren 2011 våra studier på Handelshögskolan som vi bedrivit parallellt med arbetet på Remium. Vi driver bolaget och sysselsätter ytterligare omkring åtta personer på Remium Nordic.
Det som kanske är mest intressant är att bolaget har utvecklats från att ha varit en förhoppning om att skapa intresse och kunskap kring börsens guldkorn till att hjälpa omkring 120 bolag med börsvärde mellan 20 miljoner och 11 miljarder.
– Affärmodellen bygger på återkommande intäkter och vi är övergripande mycket nöjda med tillväxttakten under de fyra senaste åren, fortsätter Petter Hedborg. Dessutom har vi knutit till oss flera starka samarbetspartners för att ge våra kunder så mycket synlighet som möjligt i relevanta kanaler som innehåller finansiell information. Några exempel är Aktiespararna, The Online Trader och Placera.nu.

Förenklar vardagen på börsen
– Att lyckas med de långsiktiga målen – dvs. att få upp intresset och i nästa steg likviditeten för börsens mindre och medelstora bolag kommer vi nog aldrig riktigt kunna säga att vi lyckats med fullt ut, säger Måns Flodberg. Det vi dock kan konstatera är att vi har kommit en bra bit på vägen och kanske framförallt lyckats övertyga våra kunder om att vår plattform är ett vettigt verktyg för att ta sig an de utmaningar som finns och tillgodose investerarnas behov av relevant finansiell information.
Framförallt står introduce.se för lättöverskådlig information och de tjänster som Remium Relations erbjuder är också värdefulla verktyg som förenklar vardagen för många tillväxtbenägna, investerande företag.