Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Rent vatten – en självklarhet?

Vatten är källan till allt liv. I vårt land tar vi det ofta för givet, vi har en näst intill oändlig tillgång till rent vatten. Så är inte fallet överallt i världen, och det skulle inte heller vara möjligt i Sverige om det inte vore för den effektiva reningsprocessen som vårt dricksvatten genomgår. Kemira Kemi AB i Helsingborg utvecklar och tillverkar produkter för rening av vatten – och bidrar därför även starkt till vårt lands framstående utveckling ur ett globalt perspektiv.

Dagens Kemira Kemi AB har anor som sträcker sig tillbaka till slutet av 1800-talet då Nils Persson bildade Skånska Superfosfat- och Svafvelsyrefabriksaktiebolaget 1875. Resan har varit lång och brokig, med flera olika ägare under de senaste 135 åren. Idag ingår företaget i den finska kemikoncernen Kemira Oyj, som tog över 1989.
I drygt 20 år har de finska ägarna byggt upp en verksamhet som idag anses vara en av världens främsta när det gäller kemikalieframställning för framförallt vattenrening men även för användning inom massa- och pappersindustrin, för framställning av tvättmedel samt inom mineral- och gruvindustrin. Koncernen har ca 8500 anställda och representeras i över 40 länder. I Sverige arbetar drygt 400 personer inom Kemira Kemi AB samt koncernbolag.

Miljö, hälsa, säkerhet och kvalitet
Kemira underhåller en öppen dialog med företag, universitet och skolor. Organisationen är platt med korta beslutsvägar. Detta främjar framförallt för ansvarstagande och positivism bland medarbetarna som känner ett personligt ansvar och visar stort engagemang. Omkring 500 personer besöker företaget årligen för att få en insyn i verksamheten i Helsingborg.
Öppen pålitlig information är viktig för hur samhället upplever Kemiras verksamhet. Till totalåtagandet hör även ambitionen att leverera produkter och tjänster av hög kvalitet som tillgodoser kunders behov och samtidigt uppfyller legala krav.
– Vi har en ambition där vi vill nå ut i samhället och öka kunskap och medvetenhet kring vår verksamhet, berättar Lennart Albertsson, VD för Kemira Kemi AB. Vi ämnar informera gymnasieelever, högskolestudenter, myndigheter och andra aktörer om betydelsen av våra produkter. Kemin är en framtidsbransch som kommer att behöva välutbildad och engagerad personal både nu och i framtiden.

Globala trender stödjer expansion
Kemira står för produkter som ofta är helt avgörande för vårt sätt att leva. Vi förutsätter att vattnet vi dricker ska vara rent, av god kvalitet och dessutom smaka bra. Kemira är en av världens största tillverkare av vattenreningskemikalier, dessa exporteras även i stor utsträckning till länder i bl.a. Afrika, Asien och Sydamerika.
Globala trender stödjer Kemiras ambition om att expandera ytterligare. Vatten är på många ställen världen över en bristvara vilket i sin tur ställer höga krav på effektiva reningssystem. Vattenbaserade applikationer utgör ca 75 procent av Kemiras verksamhet idag.

Industry Park of Sweden
Industry Park of Sweden svarar för support och service inom Kemira Kemi AB med omkring 140 personer verksamma. Industry Park of Sweden verkar även aktivt för att främja etablering av nya kemiföretag i regionen.
– Vi har både markresurser och en väl utbyggd infrastruktur. Vårt område utgör en ypperlig plats för etablering av företag inom kemibranschen, här finns även all tänkbar service ur miljö- och säkerhetssynpunkt, säger Albertsson avslutningsvis.

Christer Andersson
Maria Lind