Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Revisionsbyrån som gör det lättare att vara företagare

Affärsidén hos LRF Konsult är att aktivt hjälpa kunderna att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi.
Bland kunderna finns de allra flesta branscher representerade, bland annat lant- och skogsbruk, bygg- och entreprenad, detaljhandel, taxi, trafikskolor, åkerier och bostadsrättsföreningar.

LRF Konsult har kontor i Visby och Hemse och sysselsätter totalt 39 anställda – 31 ekonomer, 4 jurister, 3 affärsrådgivare och 1 mäklare.
– Verksamheten på Gotland startade i Hemse redan på 1930-talet och i nuvarande lokaler har vi funnits sedan 1969, berättar Jan Thiele, kontorschef och regionchef för LRF Konsult på Gotland.
Kontoret i Visby är inrymt i ljusa och trevliga lokaler på Broväg 10 sedan 1 juli 2007.

Bred kompetens
Det är den breda kompetens med ekonomer, jurister, affärsrådgivare och mäklare under samma tak som är specialiteten och styrkan hos LRF Konsult.
– Vi kan hjälpa till med företagens redovisning, lönetjänster, skatter och affärsutveckling och vi kan även bistå med juridisk rådgivning kring företag, familjer eller fastigheter, berättar Lisa Lundberg, kontorschef och auktoriserad redovisningskonsult.
LRF Konsult erbjuder bland annat värdering, överlåtning och generationsskiftning av fastigheter och företag.
Det gemensamma för kunderna är att de är ägarledda företag och ungefär hälften av kunderna på Gotland jobbar inom de ”gröna” näringarna.
– Vi är stolta över att vara ledande inom lantbruk och skog. Vi har dock lika många kunder inom andra branscher, som till exempel bygg, restaurang, transport, handel och turism.

Högsta betyg
LRF Konsults kunder ger högsta betyg när det gäller företagets specialistkompetens. Förtroendet är mycket stort och det är inte ovanligt att kunderna har en mycket stark relation till sina handläggare och kontaktpersoner.
– Vi arbetar mycket med företagsråd just nu. Det är en tjänst där vi tillsammans med andra externa personer bistår företagaren med stöd och råd, berättar Lisa.
Företagsrådet träffas regelbundet och kan agera som diskussionspartner i strategiska frågor eller bara verka som bollplank. Företagsrådet kan vara aktuellt i samband med investeringar och utveckling, men också i situationer då ekonomin eller verksamheten behöver ses över.

Företagsklimatet
I den av Svenskt Näringsliv under 2010 gjorda undersökningen av företagsklimatet i Sverige så hamnar Gotland långt ner – plats 208 av landets 290 kommuner. Resultatet från undersökningarna under 2000-talet visar dock på en, om än svag med dock, successiv förbättring.
– Region Gotland har inte drabbats av lågkonjunktur och finanskris i lika hög utsträckning som övriga landet. Ett flertal företag vittnar istället om att tillgången på arbetskraft med relevant kompetens är begränsad, säger Jan Thiele.