Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Revolutionerande metod öppnar kanaler för kreativitet och nytänkande

Invanda mönster och gamla föreställningar kan hämma kreativitet och skapa hinder för nytänkande. Om det fanns ett sätt att bli av med dessa tyngande begrepp skulle varje individ kunna leva sitt liv fullt ut, precis så som det var tänkt från början. Den goda nyheten är att det finns sådan hjälp att få lite varstans i Sverige. På Björkö Hälsocenter i Göteborgs norra skärgård erbjuder Christina Ahlberg en rad olika behandlingar som anpassas efter individuella behov och önskemål för att uppnå så hög effekt som möjligt.

De flesta människor bär med sig saker från det förflutna som mer eller mindre lagras i vårt undermedvetna. Utan att vi är medvetna om det så påverkar dessa saker oss oerhört mycket i våra liv och i vår vardag, våra beslut och hur vi agerar i vissa situationer. Ibland kan det även bli fråga om accelererande problem som exempelvis stress, utbrändhet och depression.

Få bukt med problemen
Eftersom samhället ställer höga krav på att vi ska kunna prestera mer på kortare tid idag blir de nämnda problemen allt vanligare. För att få bukt med problemen finns olika behandlingar på marknaden, dels genom den offentliga sjukvården men också genom privata aktörer som använder sig av olika metoder.
Björkö Hälsocenter erbjuder individ-anpassade behandlingar där grundaren Christina Ahlberg tillämpar arbetsmetoder som liknar de verktyg som används inom Access Conciousness™, en arbetsmodell som skapats av Gary Douglas. I sina dagliga behandlingar, som omfattar allt från klassisk massage, akupunktur och zonterapi till spa- och hudbehandlingar, integrerar Christina även ett visst mått av Access Conciousness™ genom att erbjuda s.k. Bars-behandling.
Metoden bygger på att man med mycket lätt beröring på olika punkter på huvudet drar ut gamla invanda mönster som begränsar individen. Det finns 32 sådana punkter i huvudet, de kallas Bars, och varje sådan punkt lagrar tankar och föreställningar om hur något är eller ska vara. Det kan exempelvis röra sig om tankar kring pengar, kontroll, medvetande eller kreativitet.
– Allt sådant som hämmar kreativitet, nytänkande och uppfinningsrikedom, samt gamla mönster som inte tillför något positivt – allt går att behandla med Bars-metoden, menar Christina, som redan hjälpt ett flertal människor att öppna sina sinnen och våga leva fullt ut.
Bars-behandlingar kan exempelvis hjälpa till i arbetet med att komma tillrätta med sömnstörningar, ätstörningar och depressioner. Den positiva förändringen möjliggörs då man frigör energi som lagrats i punkterna, ofta kallas det för Clearing.

Enkel men kraftfull metod
Access Conciousness™ och Access Bars-kurser anordnas över hela världen med bl.a. grundaren Gary Douglas och en av metodens gurus Dain Heer som handledare. Christina har i början av sommaren deltagit i kurser anordnade av Dain Heer i Köpenhamn och blev då färdig med de två sista stegen för att kunna arbeta med helheten Bars och Access Conciousness™ i en och samma behandling.
– Jag vill kunna hjälpa fler människor att skapa nya förutsättningar för ett gott liv. Tack vare Bars öppnas nya möjligheter utan förprogrammering. Faktum är att hela 90 procent av det som vi idag tror är våra egna idéer och visioner egentligen grundas på invanda och ibland ärvda föreställningar. Både barn och vuxna bör uppmuntras till att bryta mönstret, och då är Bars en enkel men samtidigt mycket kraftfull metod, konstaterar Christina.
Ännu en fördel är att Bars-behandlingen enkelt går att integrera i andra behandlingar som erbjuds vid Björkö Hälsocenter.
– Idag integrerar jag Bars i alla mina behandlingar, i olika omfattning. För den som behöver extra stöd lägger jag mer tid på Bars, för att individen ska få ut så mycket av sin behandling som möjligt. Gensvaret blir ofta att man känner sig återhämtad på ett helt annat sätt, förmågan att tänka nytt och skapa nya positiva föreställningar ökar.

Nätverk av hälsoterapeuter
Björkö Hälsocenter ligger mycket naturskönt på Skarviksvägen i hamnområdet på Björkö i Göteborgs norra skärgård. Här erbjuds i viss mån även fotvård och andra behandlingar med experter som periodvis finns på hälsocentret. Centret erbjuder även företagshälsovård där Christina besöker företaget för att göra behovsanalys och se vilka insatser som behövs.
Christina är också med i ett nätverk bestående av hälsoterapeuter där man tillsammans arbetar med olika teman för företag, privatpersoner och grupper. Exempel på teman kan vara medvetet ledarskap och hur man skapar funktionella team. Med tillgång till en större kursgård på Grötö, som liksom Björkö hör till Göteborgs norra skärgård, kan man ta emot större sällskap. Här erbjuds även kurser i dans, yoga och meditation. Nätverkets koordinator Annelie Ohlsson sköter stora delar av marknadsföringen av de olika aktiviteterna.