Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

RGS 90 – företaget som tar hand om det andra vill bli av med

-Jag skulle nog vilja säga att vår största specialitet är att ta hand om förorenad jord.
Så besvarar regionchefen Petra Norberg på RGS 90 frågan vad hon vill lyfta fram då det gäller företagets verksamhet. Till detta kommer olika slag av avfallsåtervinning.

Det är alltså tre stora områden RGS90 arbetar med: att bearbeta förorenad jord, att återvinna bygg- och industriavfall samt biobränsle.

Jordrening
Att rena förorenad jord är ingen enkel sak. RGS 90 tar bl a emot och behandlar förorenad jord, muddermassor och slam. Vi behandlar både organiska och oorganiska föroreningar från olika typer av industriella verksamheter, bensinstationer med mera. Organiska föroreningar behandlas normalt med biologiska metoder men vi kan även erbjuda kemiska, termiska och mekaniska lösningar för denna typ av material. Vi har lång erfarenhet inom behandling av förorenad jord med organiskt innehåll. Jord med metallföroreningar kan vi via samarbetspartners också ta hand om. RGS 90 har ca 15 mottagningsplatser för förorenad jord utspridda över Sverige. Då är det viktigt med ett omfattande logistikkunnande som också finns i Bolaget och Koncernen.
Vi kan också erbjuda kunden vid ett tidigt stadium att få hjälp med hela saneringsupplägget, inklusive klassificering och disponering av olika typer av massor och på så sätt minimeras kostnaderna.

Avfallsåtervinning
Det andra benet i RGS 90s verksamhet är återvinning av bygg-, rivnings- och industriavfall. RGS 90 sorterar och återvinner. Företaget har anläggningar på en rad olika orter i Sverige, från Vilhelmina i norr till Ystad i söder. Alla platser kan inte erbjuda allt, därför har företaget ett lokalt nät med samarbetspartners

Biobränsle
Inom Biobränslesegmentet arbetar vi i projektform och ofta blir det helhetslösningar. Det handlar både om returträ, restprodukter från sågverk samt grot, ris,och stubbar, sådant som blir kvar efter skogsavverkning. Vi har även flera mobila krossteam som är ute på plats och krossar. Varje team består av ett krossverk en grävmaskin och en hjullastare.
RGS 90 startade sin biobränsleverksamhet så sent som 2006, men upplever en starkt ökad efterfrågan. Under årets bränslesäsong, alltså 2010-11, räknar man med att producera omkring 700 000 kubikmeter flis.

Företaget
RGS 90 är i grunden ett danskt bolag som startade sin verksamhet 1990 i Danmark. DSV Miljö köpte RGS 90 2006. DSV Miljö har en total omsättning på ca 4 miljarder i hela Skandinavien. I Sverige finns idag fem kontor, huvudkontoret i Norrköping samt regionkontor i Örnsköldsvik, Stockholm, Göteborg och Malmö. Petra Norberg berättar att man har mellan 40 och 45 anställda, om man räknar administrativ personal samt alla de som arbetar ute på de olika anläggningarna. Ekonomiavdelningen är dock placerad hos koncernbolaget i Danmark.

Kommande projekt
Till sist frågar jag Petra Norberg om företaget har några framtidsplaner. Hon säger att det finns några segment de skulle vilja ge sig in på men i dags läge är det inget vi kan berätta om.