Sön 5 dec / År 39 / Nr 4 2021

Riksbyggen: bygg och fastighetsförvaltning innebär långsiktigt ansvar för det hållbara samhället

Bygg- och fastighetssektorn svarar idag för cirka 40 procent av energianvändningen i Sverige, dessutom svarar hushållen för stora delar av det avfall som det moderna samhället lämnar efter sig. Inom Riksbyggen har man därför satt upp tuffa mål för att minska miljöpåverkan vid nybyggnation och inom fastighetsförvaltningen. I Umeå går man som föregångare för att implementera rutiner för klimatsatsningar genom hela Riksbyggen, bl.a. genom Klimatskolan.

– I vår samhällsbyggarroll ingår ett långsiktigt ansvar för ett hållbart samhälle. Genom ett nära samarbete mellan våra affärsområden Bostad och Fastighetsförvaltning kan vi på bästa sätt axla detta ansvar, säger Ulf Halvarsson, marknadsområdeschef Fastighetsförvaltning.
Michael Danielsson, marknadsområdeschef Bostad, tar Riksbyggens nya bostadsområde på Sandåkern i Umeå som exempel:
– Energifrågan är självklart viktig på våra breddgrader, vi har därför varit noga med att välja uppvärmningssystem, stärkt isoleringen och valt energisnål belysning. Vi har också installerat effektiv värmeåtervinning i ventilationen. Varje lägenhet får individuell mätning av el och vatten vilket ger de boende möjlighet att själva påverka sin konsumtion och därmed också spara pengar och miljö.
Michael poängterar att byggnationerna, som startar inom kort, också kommer att ske med miljöbesparingar i fokus. Tillsammans med entreprenörer så har Riksbyggen utarbetat riktlinjer bl.a. för källsortering av byggspill, materialval och transporter. Tanken är att Sandåkernprojektet ska bli lite som ett flaggskepp för hållbart byggande över lag, och ambitionen är att fler nybyggen kommer att utföras med samma principer.

Föregångare med Klimatskolan
När de boende flyttat in i lägenheterna på Sandåkern kommer de att erbjudas en introduktion till Klimatskolan, en miljöutbildning som vidareutvecklats i Umeå och som nu står som förebild för fler utbildningar inom Riksbyggen.
– Klimatskolan står öppen för bostadsrättsinnehavare och andra förvaltningskunder. Vår målsättning är att entusiasmera och motivera samtidigt som vi ökar kunskapen. Den modell vi tagit fram går in på sitt andra år och har rönt stort intresse och uppmärksamhet, säger Ulf Halvarsson.
Klimatskolan är med andra ord ingen kortvarig trend, utan ett väl igenomtänkt koncept som sprids genom hela koncernen.
Ett annat sätt att sätta fokus på miljöfrågorna är att Riksbyggen varje år delar ut ett pris till Årets Miljöförening. Priset som delas ut för nionde gången i år går till en bostadsrättsförening som gjort extra stora insatser för att spara på miljön.

Nätverket som stärker hela Umeå
Riksbyggen visar en stark framåtanda och positivism för att driva de viktiga frågorna inom hållbart byggande. Det ter sig därför naturligt att man är en del av det lokala Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat i Umeå.
Nätverket ger oss en möjlighet att utbyta erfarenheter genom intressanta sammankomster, seminarier och liknande. Medlemmarna får en unik möjlighet att lära och ge.
– Genom att koncentrera vår kompetens inom nätverket visar vi även att vi i norra Sverige vill bli ledande inom just hållbart byggande och fastighetsförvaltning. Energibiten är oerhört viktig, inom Riksbyggen strävar vi efter att ta fram smarta lösningar för att få ner energiförbrukningen i våra fastigheter. Vi ser att en stark motivationskraft för besparingar är att införa individuella mätningar, därför har vi valt att tillämpa lösningen i det nya beståndet på Sandåkern, sammanfattar Michael Danielsson avslutningsvis.