Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Rimaster – från kablage till komplett systemleverantör med Östergötland utgångspunkt

Rimaster har genom riktade samarbeten utvecklats till en global leverantör av elektriska och mekaniska system samt elektronik och specialkonstruerade hytter för maskiner som ska användas i krävande miljöer. Med utgångspunkt från Rimforsa har företaget byggt upp ett expansivt kontaktnät med samarbeten över hela världen. För att stärka positionen ytterligare vårdar Rimaster sina relationer med universitet och högskolor – här föds nya innovationer och ny teknisk utveckling.

Rimaster tillverkar kablar, elskåp och hytter till specialfordon som används exempelvis inom entreprenad- och skogsbranschen. Det handlar uteslutande om tuffa miljöer, oavsett område. Därför är kraven på kvalitet och säkerhet mycket stora. Under de senaste tio åren har verksamheten utvecklats mot en inriktning där man satsar på leverans av systemlösningar, inte som tidigare enbart kablage och komponenter.
– Vi ser oss idag som kompletta systemleverantörer där vi står för en helhet inom el, elektronik, plåt och mekanik, säger VD Jan-Olof Andersson.
Rimaster äger inga egna varumärken, utan sköter utveckling och tillverkning på uppdrag av världens ledande maskintillverkare som exempelvis Atlas Copco. Genom att följa kunderna ut i världen skapades nya möjligheter för Rimaster som idag har tillverkande dotterbolag både i Polen och i Kina, samt ett försäljningskontor och kundcenter i Belgien som sköter kontakter med hela Europa.

Ytterligare ett steg upp i leveranskedjan
Rimaster fyller 30 år i år, det är fortfarande grundaren Per Karlsson som äger största delen av företaget som idag blivit en koncern med flera dotterbolag. Två minoritetsägare finns också, varav VD Jan-Olof Andersson är en.
– Vi har med god framgång följt de stora skandinaviska aktörerna och etablerat oss i Kina. Vi har en lokal tillverkning i Ningbo i Kina som levererar till Atlas Copcos enhet där. Samtidigt har vi breddat oss på den kinesiska marknaden och börjat få uppdrag även från lokala aktörer, berättar Jan-Olof.
Tillväxten är stark även lite närmare Sverige, närmare bestämt i Tyskland och Benelux-länderna där det framförallt handlar om kablage och elsystem.
– En stor del av elsystemet som driver entreprenadmaskiner och andra specialfordon sitter i hytten. Vi har tagit ytterligare ett steg upp i leveranskedjan och levererar nu kompletta hytter inklusive kablage.

Samarbete med Linköpings universitet – HELIX
Ur ett lokalt och regionalt perspektiv är Rimaster en betydande aktör för Östergötland. Förutom arbetstillfällen är företaget en viktig samarbetspartner, inte minst för Linköpings universitet som i sin tur är en kunskapskanal för Rimaster. Här redogör Jan-Olof Andersson för samarbetet:
– Vi medverkar i ett kompetenscentrum som kallas HELIX, där man behandlar aktuella, relevanta problem som motsvarar verkliga scenarion i industrin. Forskningen bedrivs bl.a. genom följeforskning. Vi har representanter från HELIX med i vår ledningsgrupp, och tillsammans med universitetet har vi utvecklat vår HR-funktion. Genom vår kontakt med universitetet och HELIX har vi lyckats lyfta upp och organisera frågor kring ledarskapsutveckling på ett mycket bra sätt. Vi känner att vi har fått ett stöd för att vidareutveckla vår organisation inifrån.
Rimaster har även tagit emot studenter för praktik och examensarbeten, samt deltagit i seminarier inom bl.a. ledarskapsfrågor. Samarbetet fortsätter och Jan-Olof ser fram emot att se resultatet av de positiva förändringar som HELIX medfört för Rimaster.