Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Robab bygger vidare på väl förankrad kompetens och kontinuitet

Entreprenören Magnus Gustavsson driver två företag under välkända Robab Bygg AB i Karlskoga. Företagen har vuxit under årens lopp och utgör idag en mindre koncern med inriktning på allt inom byggentreprenad – från schaktarbeten till slutmontering av det färdiga huset. Robab arbetar på uppdrag av företag såväl som privatpersoner under mottot att inget uppdrag är för stort, och inget ej heller för litet.

Verksamheten marknadsförs som helhet under namnet Robab, även om det rent organisatoriskt är tre olika företag som utför tjänsterna. Magnus Bygg & Anläggning AB (MBA) grundas på över 20 års erfarenhet av industribyggnationer och sedan 2008 förenas detta med Robabs styrka och goda rykte på privatmarknaden. Magnus Plåt & Montage (MPM) kompletterar byggverksamheten med allehanda plåtarbeten, såsom tillverkning och montering av tak, fönsterbleck, skorstenshuvar och hängrännor.

Levererar helhetstjänster för både företag och privatpersoner
Robab Bygg antar gärna lite större projekt som exempelvis löpande renoveringsarbeten på uppdrag av bostadsrättsföreningar eller om- och tillbyggnationer inom industrin. Samtidigt har företaget en stor flexibilitet där man även kan ta sig an uppdrag från privatpersoner.
– Vår främsta styrka är vår kompetens och den grundas på mångårig erfarenhet och kunskap hos vår personal, framhåller Magnus Gustavsson, ägare och grundare av MBA och MPM.
Magnus Bygg & Anläggning förvärvade Robab framförallt för att stärka och bredda verksamheten mot en större målgrupp. MBA har länge varit en av de ledande aktörerna i Karlskoga när det gäller industriella byggentreprenader, sedan snart fem år tillbaka står koncernen för en helhet där uppdrag från både industri och privatkunder hör till vardagen.

Kompetens och kontinuitet
Idag verkar ett 25-tal man inom de tre bolagen. Uppdragen varierar, just nu bygger Robab trähus i centrala Karlskoga på uppdrag av Götenehus samtidigt som parallella projekt pågår med anpassning av industrilokaler.
Robab anlitas löpande av stora aktörer i regionen som Bharat Forge och Outokumpu vilket bidrar ytterligare till företagets goda rykte som pålitlig byggentreprenör med kompetens och kontinuitet.

Möjligheter även utanför Karlskoga
Magnus Gustavsson är nöjd med tillvaron och nuvarande orderingång.
– Naturligtvis drabbades vi under lågkonjunkturen som de flesta andra i vår bransch, vi möter utmaningen genom att försöka bredda oss ytterligare och blicka utanför regionen. Jag ser det som en möjlighet att marknadsföra våra tjänster även utanför Karlskoga, vi har en oerhört duktig personal och det gör oss till en mycket attraktiv aktör. Vi kan ta oss an det mesta från mark- och anläggningsarbeten, nybyggnationer och slutmontering av färdiga hus, sammanfattar Magnus avslutningsvis.