Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

Robotintegration och automation från Hallsberg

Ökad automation är inte samma sak som färre jobb. En högre automationsgrad ger däremot ökad produktivitet och effektivitet i verksamheten, något som alla tillverkande industrier eftersträvar.

Effektiva processer är speciellt prioriterade i höglöneländer, där de som satsar på en hög automation är de som står bäst rustade för framtiden. Med en mer omfattande automation ökar förutsättningarna för att behålla produktionsjobben i Sverige, och det är något som Arho i Hallsberg är stolta över att kunna bidra till.

Kollaborativa robotar och Industri 4.0
Arho är specialister på robotintegration och robotautomation som tillämpas inom många olika tillverkande industrier. Några exempel är fordon, livsmedel, förpackningar och plast. Företaget integrerar och automatiserar både industrirobotar och kollaborativa robotar.
Just kollaborativa robotar är en specialnisch som Arho har utvecklat under de senaste åren, och åsyftar robotar som arbetar i samma miljöer som människor, ofta sida vid sida. Till skillnad från de stora industrirobotarna är de kollaborativa robotarna utvecklade för att fungera i symbios med människan, lite som en assistent under arbetets gång.
– Att vi valt att satsa på just kollaborativa robotar har mycket att göra med hur vi ser på framtidens tillverkningsprocesser. System med kollaborativa robotar bygger på ett annat tankesätt än de traditionella automationslinjerna, och enligt min mening är en ökad användning av kollaborativa robotar ett stort steg in i Industri 4.0, säger Andreas Rask, vd och marknadschef på Arho.
Arhos specialkompetens gagnar företag som vill ligga steget före i omställningen till den nya smarta fabriken, Industri 4.0, som drivs av digitaliseringen.

Ger en komplett helhet
Arho ritar, konstruerar och bygger hela system för mer effektiv tillverkning med hög automationsgrad. Företaget är inte beroende av något speciellt fabrikat utan kan fritt välja bland marknadens bästa leverantörer av komponenter och maskiner.
– Vi har egen konstruktion, programmering samt fullutrustad verkstad för skärande bearbetning här i Hallsberg, och kan därför se över hela utvecklingsprocessen av ett nytt automationssystem. Det gör att vi kan garantera hög kvalitet genom alla led, eftersom vi kontrollerar allt själva, poängterar Andreas Rask.
Ofta vänder sig kunderna till Arho med ett problem att lösa – det kan vara ergonomiska utmaningar eller produktionsbortfall som man vill få bukt med. Arho börjar då med ett tomt papper och ritar en helt ny, kundspecifik lösning baserat på det verkliga behovet.
Andra, ofta lite större bolag, kommer med egna detaljerade specifikationer för hur Arho ska utforma deras system.
– Vi har precis börjat bygga upp en internationell säljkår eftersom vi ser en ökad efterfrågan även utanför Sverige. Vi följer våra svenska kunder ut i världen och installerar allt oftare system utomlands. Vi är parallellt med det i färd med att standardisera en del applikationer runt våra kollaborativa robotar för att så småningom kunna paketera det som en helhet. Om vi lyckas med detta så kan vi med stor säkerhet nå en större marknad, säger Andreas Rask.