Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Ronneby den moderna kurorten – en innovativ och aktiv mångsysslare

Ronneby är den lilla Blekingekommunen som hamnat på världskartan, mycket tack vare sin starka tradition som kurort med Ronneby Brunn i spetsen. Idag satsar man både från kommunens och näringslivets sida på att utveckla ett helhetskoncept och stärka varumärket som innefattar allt från hälsa och wellness till cleantech och miljöteknik.

Näringslivschef Marcus Sandekjer berättar att man för ca ett år sedan började planeringsarbetet för att utveckla och marknadsföra Ronneby som den moderna kurorten. Fokus har länge varit på hälsa och wellness, men i Ronneby vill man utveckla kurortsbegreppet till att innefatta även företag inom bl.a. cleantech och miljöteknik.
– Vad vi gör nu är att samordna all kompetens och marknadsföra det nya varumärket ”Ronneby den moderna kurorten”. Tillsammans med näringslivet har vi genomfört lokala projekt som ska leda till att Ronneby uppmärksammas, vi ska locka besökare och förhoppningsvis också bana väg för nya företagsetableringar i kommunen, förklarar Marcus.

Satsning på plusenergihus
Det hela började för 300 år sedan med Ronneby Brunn, hälsokällan som idag drivs i form av regionens största konferens- och spa-hotell. Ronneby är en kommun där man satsar på både människor och miljö, vilket kan illustreras med exempel från både näringsliv och offentlig sektor.
Bland annat så har Energibo byggt ett av Sveriges första plusenergihus i Ronneby, en unik konstruktion som producerar mer energi än vad hushållet konsumerar. En rejäl isolering som liknar den för passivhus har kombinerats med solfångare och solceller vilket gör att de boende kan sälja el till elnätet.
– I en modern kurort är även lösningar av det här slaget aktuella, menar Sandekjer. Det finns gott om innovation och nytänkande i Ronneby, ett annat exempel är en energisparande ackumulatortank, framtagen av bland annat Fueltech och Alfa Laval.

Fritt fram för etableringar
Kommunen satsar också vidare på att utveckla företagsparken i Sörbydal, som ligger i direkt anslutning till E22 och Växjövägen. Här finns sedan tidigare bl.a. Ö&B, Arla och Bilprovningen. Efter hand har fler företag upptäckt det unika, strategiska läget i Ronneby, och på det växande Sörbydalsområdet ges möjlighet till etableringar av bl.a. lättare tillverkningsindustri, handel och logistikbolag. Just nu bygger bl.a. Woodys bygghandel nya lokaler här.
– Framöver tror vi att området kommer att dra till sig företag som kompletterar vår centrumhandel, kommenterar Marcus Sandekjer avslutningsvis.
Ronneby utvecklas, och hela Blekingeregionen är en rörlig region där man tar tillvara på möjligheter på båda sidor Östersjön. För Ronnebys del innebär det skarpare fokus på allt från turism och upplevelser, hälsa och miljö till high-tech och lättare industri.