Sön 4 dec / År 40 / Nr 5 2022

Ronneby har allt att erbjuda och lite till

För den som söker lugn och ro, en bra boendemiljö, trygga skolor och goda rekreationsmöjligheter erbjuder Ronneby ett fulldukat bord av möjligheter. Härlig småstadsanda blandas med naturupplevelser och ett rikt kulturliv. Kommunalägda AB Ronnebyhus erbjuder boende i alla former och lägen, här finns något för alla oavsett intressen, sysselsättning eller ålder.

Ronnebyhus har ett rikt utbud av trygga och komfortabla bostäder till rimliga priser. Företaget värnar om ortens tillväxt och har som kommunalt bostadsbolag en central roll i den samhälleliga utvecklingen.
– Traditionellt har vi sett en trend där många, framförallt unga, söker sig till storstäderna. Ofta kommer de tillbaka hit senare i livet för att bilda familj och skapa ett tryggt hem, berättar Sven-Olof Klasson, VD Ronnebyhus. Vi vill naturligtvis behålla folk här, och vårt bidrag till ortens tillväxt är ökad livskvalitet genom bra boende.
Klasson förklarar vidare att man satsar på att marknadsföra orten på ett sätt som även tilltalar de yngre målgrupperna. Med goda kommunikationer kan man exempelvis bo i Ronneby och studera i Karlskrona.
– Seniorboende, trygghetsboende och omsorgsboende gör att vi har varierande boendeformer även för äldre.

Det bästa av två världar
Ronnebyhus äger och förvaltar nära 3000 bostäder i Ronneby med omnejd. Man förfogar dessutom över ett hundratal kommersiella lokaler. Ronneby är en fantastisk stad att bo och verka i, med ett differentierat näringsliv och goda etableringsmöjligheter.
Blekinge flygflottilj, F17, är en stor arbetsgivare och med personal som rör sig över hela landet. Det finns lägenheter nära flottiljen och behovet av både kortare och längre tids boende kan uppfyllas.
– Vi har tillgång till mycket fina lokaler för etablering inom de flesta segment. Dessutom har vi attraktiva boendealternativ, där man får ut det bästa av två världar – dels det naturnära lugnet, och dels ett rikt serviceutbud i centrala Ronneby, menar Sven-Olof Klasson.
Ronneby har dessutom bästa tänkbara infrastruktur med järnväg, E22:an och närheten till en av landets tio prioriterade flygplatser.

Energieffektivisering är framtiden
Naturnära områden kring Ronneby tätort, exempelvis Bräkne-Hoby, uppmärksammas mer och mer. Fler människor vill etablera sig i lugna områden där man samtidigt har centrum inom behändigt räckhåll.
– Vi tror på småskalighet och nära relationer. Våra bostadsområden är förhållandevis små vilket vi tror stärker gemenskapen för de boende, kommenterar Sven-Olof.
Ronnebyhus bygger just nu i Bräkne-Hoby, ett mindre samhälle där bolaget idag äger ca 200 lägenheter. Det finns efterfrågan på nya bostäder, Ronnebyhus driver ett mindre projekt med två nya hus med hög standard, fyra lägenheter i varje.
I ett av Ronnebyhus större bostadsområden, Espedalen, byggt i början på 60-talet, pågår ett varsamt renoveringsarbete där man satsar på bl.a. nya kök, badrum och modernisering som kommer att bidra till en effektivare energianvändning.
– Vi satsar mycket på energieffektivisering, bl.a. i Espedalen. Vi kommer att integrera konceptet även i andra bostadsområden framöver. Klimatsmart är framtiden, konstaterar Sven-Olof Klasson som avslutning.