Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Roths Snickeri slår ett slag för tradition förenat med modernitet

Roths snickeri arbetar med att designa och producera unika inredningslösningar – allt från specialritade möbler till butikskoncept. De senaste 15 åren har företaget genomgått en omfattande förändringsprocess, vilket resulterat i att man gått från ren möbelproduktion till att framställa hela inredningskoncept av högsta kvalitet.

Kenneth Magdesjö äger och driver Roths snickeri sedan 1993. Dagens verksamhet bygger på gedigen kunskap och långsiktiga relationer, något som man värnar om inom företaget.

– Duktiga hantverkare är helt avgörande för vår typ av verksamhet. Idag sker produktionen med hjälp av modern utrustning, där en stor del av arbetet sköts per automatik. Jag vill dock påminna om att maskiner aldrig kan ersätta människor, utan enbart komplettera och i synnerhet förenkla vardagen. För att kunna tillverka en genuin produkt krävs även ett genuint hantverk, poängterar Kenneth Magdesjö.

Med tillverkning och butik i Kisa är Roths snickeri en utav Östergötlands främsta specialsnickerier. Företaget har under åren haft ett långt samarbete med Gunnebo Gateway, en global aktör vars främsta produkt är varularm och stöldskydd för detaljhandeln. Kenneth Magdesjö kommenterar samarbetet:

– Mycket av vår dagliga verksamhet bygger på vårt långa samarbete med Gunnebo, som idag står för ca 30 procent av vår totala produktion. På uppdrag av Gunnebo producerar vi bl.a. larmbågar, vilka används som stöldskydd i butiker. Vi är unika och säkerligen en av landets främsta inom detta område.

På frågan om hur företaget tacklat lågkonjunkturen svarar Magdesjö:
– Vi har flera liknande samarbeten som det vi haft och fortfarande har med Gunnebo Gateway, vilket har gett oss en viss soliditet i vår verksamhet även under lågkonjunkturen. Jag tror att 2009 var lite som en återhämtningsperiod, redan i slutet av året fick vi in flera större förfrågningar och som det ser ut idag är vi fullbokade första halvåret 2010, detta känns givetvis väldigt positivt.

Hantverket lever kvar
Det traditionella hantverket lever kvar i allt som Roths snickeri producerar. Inom den närmaste tiden hoppas man på att knyta fler kontakter som leder till långvariga samarbeten. Kenneth redogör för framtidsvisionen ur ett vidare perspektiv:

– Målet för oss ur ett större perspektiv är att växa både geografiskt och personellt, där vi hoppas på att kunna anställa minst en medarbetare till inom ett år. Att öka vår kapacitet hör till visionen, samtidigt kommer vi alltid att värna om det kvalitativa samt arbeta för att hantverket ska leva kvar.

Urmas Peterhoff
Maria Lind