Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

Roxtecs egenutvecklade tätningar har erövrat världen

Karlskronabaserade Roxtec har tagit den globala marknaden med stormsteg med sin unika innovation – flexibla tätningar för kabel- och rörgenomföringar. Roxtec mottog Stora Exportpriset tidigare i år då det delades ut av Exportrådet vid en formell ceremoni i Stockholm. På bara några år har Roxtec lyckats etablera en framgångsrik och omfattande exportverksamhet med global täckning.

Carl-Gustav Mattson är VD för Roxtec sedan juli i år, men har varit verksam i företaget sedan flera år. Carl-Gustav har bland annat varit med och startat dotterbolag på flera snabbväxande marknader. Idag finns Roxtec lokalt representerade med 14 dotterbolag i bland annat USA, Tyskland, Italien, Mellanöstern, Indien och Kina, man är omkring 500 anställda världen över varav ca 160 verkar i Karlskrona.

Egen innovation grunden till framgång
Kabel- och rörgenomföringar med Multidiameter, den egna innovationen som bygger på anpassningsbara tätningsmoduler med avskalbara gummilager, låg till grund även för företagets etablering 1990. Uppfinningen gjorde det möjligt att planera stora kabel- och rörläggningsprojekt utan att man visste exakt tjocklek på kablarna redan i planeringsstadiet, vilket naturligtvis effektiviserat den här typen av projekt markant.
Idag förser Roxtec världens stora marknader med anpassningsbara tätningslösningar, produkterna används bland annat inom tillverkningsindustrin, telekommunikationsbranschen, bygg- och energibranschen samt inom den marina sfären.

Tight organisation vinner alla på
I Karlskrona utvecklas och tillverkas kompletta tätningssystem, produktionen levereras nästan uteslutande på export, men bland de svenska kunderna finns bland andra Ericsson och ABB. Att man samarbetar med svenska aktörer som har världsomspännande verksamheter stärker också den egna visionen om att nå ut till en global marknad i allt större omsträckning.
Trots att Roxtec har en så pass bred marknad och flera hundratals anställda så är organisationen förhållandevis liten i det att man tillämpar korta beslutsvägar och värnar om nära kundrelationer.
– Vi strävar ständigt efter att ta fram nya standardlösningar som passar vårt breda kundsegment. Visst är det en utmaning, men vi känner samtidigt att vi vunnit mycket på att våga satsa, något som våra framgångar under de senaste åren också vittnar om, berättar Carl-Gustav Mattson.

Lansering av ny produktfamilj
Roxtec har lanserat en ny produktfamilj i början av året, ComSeal EMC, som används framförallt inom telekombranschen. Den här typen av tätningar skyddar mot elektromagnetiska störningar, är lätthanterliga och möjliggör installationer även i mycket små utrymmen.
Detta är bara ett exempel på hur omfattande Roxtecs produktutvecklingsarbete är, ambitionen är att alltid kunna svara på kundernas förfrågningar och lösa branschspecifika problem.