Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

RUAG Space – i teknikens absoluta framkant

Den innovativa koncernen RUAG ägs av den schweiziska federationen och sedan några år tillbaka hör rymdverksamhet till huvudstrategin. RUAG Space bildades då koncernen köpte Saab Space, ett förvärv som innebar en kraftig ökning både i omsättning och i antalet medarbetare. Efter ytterligare ett förvärv, den här gången av ett framstående schweiziskt rymdbolag, har RUAG Space totalt över 1100 medarbetare, koncernen sysselsätter över 7700 personer. Tillväxtambitionen är mycket tydlig, inte minst inom den civila verksamheten som RUAG Space tillhör.

Att investera i F&U och produktutveckling är en självklarhet för RUAG.
– Vi känner oss mycket trygga med våra ägare som tydligt satsar på en vidare utveckling av affärsområdet rymd genom RUAG Space i både Göteborg och Linköping. Den ekonomiska situationen i Europa är som alla vet krävande just nu, och det gäller även för oss som verkar inom rymdområdet, förklarar Jörgen Remmelg, verksamhetschef för RUAG Space AB i Linköping.
Trots de ekonomiska påfrestningarna har RUAG Space lyckats bra med att komma in på en relativt konkurrensutsatt marknad, inte minst med det europeiska GPS-systemet Galileo som delvis utvecklats i Linköping.
– Vi ser fram emot kommande år och planerade investeringar som vi ser kan innebära stora utvecklingsmöjligheter för RUAG Space i Sverige och oss här i Linköping, fortsätter Remmelg.

Sverige borde satsa mer på rymdverksamhet
Det finns en hel del kunskap i Sverige vad gäller rymdverksamhet. Jörgen Remmelg understryker att vi i vårt land faktiskt befinner oss i teknikens absoluta framkant när det gäller rymdapplikationer, med en lång tradition av att utveckla framgångsrika system för rymdverksamhet.
– Rymd är ett område som Sverige borde satsa mer på, vi har kunskapen, men vi behöver fokusera mer på att omsätta den i handling och marknadsföra de värden som finns här. Det finns oerhört stora möjligheter för ytterligare utveckling, för att inte tala om de flera hundra, kanske tusentals, arbetstillfällen som skulle skapas om vi hade en skarpare nationell profil inom området rymd.
Tillsammans med akademin, bl.a. Linköpings universitet, satsar RUAG Space på att utveckla rymdområdet ytterligare. En stor del av utvecklingen är beroende av internationella samarbeten.

Linköping världsledande på styr- och separationssystem
Linköping är Sveriges flyg- och Aerospace-huvudstad. Med Saab som drivande nod för flyget och RUAG Space som står för utveckling inom rymdområdet har Linköping ett guldläge.
– Med den höga kompetensnivån som finns här i regionen kan vi åstadkomma mycket. Vi är världsledande både vad gäller styrsystem och separationssystem för rymdfarkoster. Det vi utvecklar kan också utnyttjas inom andra branscher, exempelvis inom kolfiberområdet (lättviktskonstruktioner). Här samarbetar vi med lokala aktörer som driver utvecklingen inom kolfiberområdet, berättar Jörgen Remmelg vidare.
Remmelg menar att vi har kommit långt i Sverige när det gäller utveckling av framtidens miljövänliga lätta konstruktioner.
– Det intressanta är att utvecklingen sker med rymdapplikationer i grunden. Vi är även involverade i utveckling av nya användningsområden baserade på kolfiberteknik. Här samarbetar vi med Saab, Volvo Aero, NuLink via Compraser, en nationell förening för företag verksamma inom kolfiberområdet.

Nod i global utveckling
RUAG Space marknadsför sina produkter och system på de riktigt stora marknaderna för Aerospace som Japan, USA och Ryssland. Att arbeta på RUAG Space innebär att man är en del i den globala utvecklingen för rymdteknologi, men även att man har goda möjligheter att påverka morgondagens utveckling av applikationer för TV, Internet, navigation, vädertjänster och miljö och klimatövervakning. I princip alla typer av kommunikations-, navigations- och kontrollsystem omfattas.
– Vi erbjuder möjligheter att verkligen få uppleva teknik när den är som bäst. Vi har samarbeten över hela världen och vi är på plats när det händer spännande saker, som exempel är vi alltid med vid kommersiella uppskjutningar världen över, säger Jörgen Remmelg avslutningsvis.