Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

RushRail – snabbt, effektivt och miljövänligt

Det nystartade och dynamiska företaget RushRail har sett en anmärkningsvärd tillväxt under den korta period som företaget varit verksamt. I januari i år började man köra godståg i egen regi och gick då från 0 – 70 tåg i veckan. Företaget är helt privatägt och vidareutbildar även sina egna lokförare via systerbolaget TrainDrivers.

RushRail har sedan 2010 levererat en säker och miljövänlig transporttjänst till Intercontainer Scandinavia (ICS). Tjänsten innefattar en komplett uppsättning av flexibla tjänster av högsta kvalitet för att driva ICS intermodala transporter i Sverige. Genom att man nu har egna godstransporter breddas verksamheten ytterligare.

En del av industrins tillväxt
Gods på räls är det absolut mest miljöanpassade transportsättet som finns idag. Förutom att det avlastar vägnätet bidrar fler järnvägstransporter till att minska de totala CO2 utsläppen markant.
– Vi har resurser för att i princip nå ända ut i hamnen på de orter där vi verkar idag, inleder RushRails VD Jan Lindqvist.
Idag kör RushRail mellan hamnarna i Halmstad, Göteborg, Gävle, Helsingborg, Södertälje och Norrköping. I Västerås lastar man om vagnarna vilket tryggar en hög flexibilitet med mycket frekvent trafik.
– Det råder inga tvivel om att man i framtiden måste föra över mer gods till järnvägen, fortsätter Jan. Då krävs det också att det finns kompetenta och motiverade aktörer som kan ta hand om godset och se till att det kommer vidare i transportkedjan. Svensk industri är beroende av en välutbyggd infrastruktur där transportflöden fungerar optimalt. Vi är en viktig del i den här utvecklingen som ung och driftig servicepartner.

Garanterar driftsäker logistik
RushRail opererar ut ett helhetsperspektiv där man förutom effektiva transporter och ser till att ha ett effektivt system för bemanning av lokförare för att kunna garantera en driftsäker logistik.
– Det märks tydligt att tranportköparna uppskattar vårt nytänkande och vår stora flexibilitet, konstaterar Jan Lindqvist, som var med och startade företaget tillsammans med kollegan Janne Berg, VD för utbildnings- och bemanningsföretaget TrainDrivers AB, samt ett antal verksamma lokförare.
I koncernen, som också omfattar TrainDrivers, verkar idag ett 60-tal personer och man är helt klart på stadig frammarsch i takt med att branschen vidareutvecklas i Sverige.