Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Så gjordes undersökningen

Fem vanliga konsumentvaror valdes ut, liksom importland och fartygstyp för respektive produkt. Varje transport har analyserats genom att lasta fartyget fullt med den valda produkten och därefter har besättningskostnaderna slagits ut på det antal produkter som fartyget kan lasta. Besättningskostnaderna har beräknats för fyra olika besättningar från följande länder: Sverige, Storbritannien, Polen och Filippinerna. Utifrån dessa hela besättningar har en högsta och en lägsta besättningskostnad per dygn beräknats. Befäl och manskapslöner som använts ligger på en medelnivå för varje besättningsland. Dollarkursen som använts är 6,25 SEK/USD. Undersökningen är gjord av IHS Fairplay på uppdrag av SEKO sjöfolk.