Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Så mycket dyrare blir varorna med svenska avtal

1 kubikmeter villaolja
Resa: Primorsk–Brofjorden
Kundpris: 13 600 kr
Prisökning med svenska villkor: 1,20 kr

1 bärbar dator
Resa: Yantian–Göteborg
Kundpris: 5 000 kr
Prisökning med svenska villkor: 5 öre

1 bokhylla (typ Billy)
Resa: Klaipeda–Karlshamn
Kundpris: 600 kr
Prisökning med svenska villkor: 21 öre

1 damtopp
Resa: Mumbai–Göteborg
Kundpris: 100 kr
Prisökning med svenska villkor: 1 öre

1 kg bananer
Resa: Puerto Moin–Göteborg
Kundpris: 21 kr
Prisökning med svenska villkor: 3 öre

Fotnot: I räkneexemplet ovan jämförs besättningskostnadens andel av kundpriset om varan fraktas med filippinsk besättning med besättningskostnadens andel av kundpriset om varan fraktas med svensk besättning. Kundpriset anger vad respektive vara kostade i maj 2011. Undersökningen är gjord av IHS Fairplay på uppdrag av SEKO sjöfolk.