Sön 26 jun / År 40 / Nr 3 2022

Saab bidrar starkt till Linköpings rykte som högteknologiskt nav

I drygt 70 år har Saab utvecklat svensk teknik och innovation ur ett globalt perspektiv. Saabs olika flygplansprojekt under åren har inte enbart stärkt Sverige som högteknologiskt centrum, utan har även bidragit till flygindustrins starka utveckling och gjort Linköping till Sveriges främsta flygstad. Förutom att man är ensam om flygplanstillverkning i Sverige är Linköping även ett av Nordens strategiska nav infrastrukturellt sett.

För Saabs del började det med bombflygplanen B17 och B18 under kriget, följt av de betydligt snabbare J21 och stridsjetflygplanet Tunnan, som sedan tätt följdes av Lansen. Det fortsatte därefter med Draken, SK 60 och Viggen, och det senaste toppmoderna och i synnerhet högteknologiska stridsflyget Gripen. Saab har tack vare omfattande investeringar i Gripens utveckling och framställning bidragit till en omfattande utveckling av det svenska näringslivet genom teknologiöverföring till helt andra branscher.

Det finns ett antal konkreta spin-off effekter där bildandet av företaget C3 Technologies, som står bakom rapid mapping, är ett bra exempel. C3 Technologies har idag över tio anställda och är ett expansivt företag med stark framåtanda med en omsättning som uppgetts öka med 300 procent 2009. Man säljer bl.a. 3D kartor till Hitta.se och Finn.no.

Saab har genom Gripen även vunnit mark internationellt, med flera stora kunder inom stridsflyget från bl.a. Sydafrika, Tjeckien, Ungern, Storbritannien och Thailand.

Gripen – en ren vinst för Sverige
Gripen har nått stora framgångar om man ser till försäljningen både nationellt och internationellt. Vinsten blir så mycket större om man även ser till hela samhällets utveckling, från Linköping till ett vidare perspektiv. Svensk stridsflygplanstillverkning sätter standard för resten av världen, och ribban har redan från början satts högt.

Gripen utgör ett stort steg för teknikens utveckling, och projektet uppges ha betalat sig flera gånger om, dels genom att utveckla ny teknik som andra företag kan tillgodogöra sig och kommersialisera och dels genom att fungera som en teknisk högskola. Saab har en unik ställning och en oerhört stor betydelse för Linköping och fjärde storstadsregionen, inte minst handlar det om de dryga 4500 arbetstillfällen som Saab har i Linköping tillsammans med underleverantörer.

Saab har även integrerat sin militära forskning i civila system, och har utvecklat de civila flygplanen Saab 340 och Saab 2000. Saab är även en viktig partner och leverantör till Airbus och Boeing. Kopplingen mellan civila och militära system har helt klart möjliggjorts genom Gripens utveckling.

Linköping – i teknisk framkant
Med resultaten svart på vitt står det klart att Saab på flera sätt bidragit till att Linköping idag ses som en stad i teknisk framkant. Saab stöttade redan från början etableringen av Linköpings universitet och senare teknikparken i Mjärdevi. Saab har även i egen regi utbildat ett stort antal ingenjörer, som med sin unika kompetens och erfarenhet fortsätter att utveckla och inspirera Linköpings framtida teknikorienterade arbetskraft.

Urmas Peterhoff
Maria Lind