Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Saab Dynamics samverkar med kommun och akademi för att trygga framtida ingenjörskompetens

Att på ett effektivt sätt försörja regionens teknikintensiva företag med högkompetent arbetskraft är en av Karlskogas största utmaningar för framtiden. Därför investerar Saab Dynamics tillsammans med kommunen och Örebro universitet både tid och kapital för att bygga upp en arena för företagande, forskning och innovationer. Det handlar om en kraftsamling av kunskap som redan finns i regionen och som behöver tillgängliggöras, men också om att skapa en grogrund för ny kompetens. För Saab Dynamics kretsar intresset nu mycket kring det växande kunskapsområdet Systems Engineering, dvs. kompletta systemlösningar.

Saab Dynamics är en division inom den världsomspännande Saab-koncernen med dotterbolag bl.a. i Karlskoga, Motala, Gamleby och Linköping. I Karlskoga har man länge varit ledande när det gäller banbrytande teknik för olika applikationer inom försvarsindustrin. Saab Dynamics vilar framförallt på en lång tradition av väletablerat ingenjörskunnande och förvaltar liksom många andra tillverkande företag i regionen ett arv som har sitt ursprung i Alfred Nobels verksamhet.
Samtidigt bedriver Örebro universitet vid Campus Alfred Nobel tillämpad forskning inom produkt- och processutveckling samt metodforskning inom interaktiva system i universitetets Forskningscentrum för modellering och simulering. Den här typen av forskning bedrivs i nära samverkan med industrin, där Saab är en viktig samarbetspartner.

Fördjupar befintliga samarbeten
Kommunens utvecklingsvision bygger mycket på att man satsar på förnyelse med hjälp av traditionella värden – vilket samarbetet mellan Saab Dynamics, kommunen och Örebro universitet är ett bra exempel på. Till framtidsplanerna för samarbetet hör bl.a. att utveckla företagsparken vid Karlskoga Science Park. Man ska också stärka forskning och utbildning inom teknikområdet vilket stimulerar till ytterligare tillväxt på sikt.
– Det huvudsakliga syftet med samarbetet för vår del är att trygga framtida rekryteringsbehov av ingenjörer. Samtidigt så bedriver vi utvecklinsarbete som förutsätter goda relationer med universitet och högskolor. Här har vi har redan ett långvarigt samarbete med Örebro universitet och Campus Alfred Nobel som vi nu får möjlighet att fördjupa tack vare den gemensamma satsningen på företagande, forskning och innovation, framhåller Tomas Samuelsson, som ansvarar för affärsområdet Dynamics inom Saab.

Engagerade för att öka intresset för teknik bland ungdomar
Karlskoga har gjort sig välkänt som en ingenjörstät kunskapsregion världen över. Det goda ryktet har vuxit fram mycket tack vare de uppfinningsrika och drivande företag som idag förvaltar det arv som Alfred Nobel grundade i Karlskoga. Mycket kretsar kring försvarsindustrin, men många av de innovationer som först var ämnade för försvarsindustriella applikationer används idag även inom andra industrier.
Saab Dynamics är liksom de flesta andra teknikföretag beroende av en kontinuerlig tillgång till välutbildad personal. Dagens teknikorienterade företag har i allmänhet en gemensam utmaning i att lokalisera kompetens, och det är en utmaning som väntas bli större framöver med tanke på stora pensionsavgångar i kombination med en trend som tyder på minskat intresse bland ungdomar för teknikyrken.
– En stor del av samarbetet vi startat upp med kommunen och universitetet kretsar kring att öka intresset för teknikyrken bland ungdomar i regionen. Vi tar gärna emot besök från gymnasieskolor och högstadiet, exempelvis. Vi försöker också påverka kommunala beslut vad gäller utbildningar och åtgärder för att öka intresset, berättar Tomas Samuelsson.

Tryggar framtida kompetens
Saab Dynamics är en av regionens största arbetsgivare med ett mycket omfattande nätverk av underleverantörer. Härmed är företaget en viktig motor för ytterligare tillväxt i hela regionen.
– Vi har tidigare fokuserat mycket av vår utveckling på energetiska material och sprängämnesteknik. I regionen finns också speciella utbildningsprogram inom området. Nu växer ett annat kompetensområde fram som vi kallar för Systems Engineering, som i korthet omfattar kompletta systemlösningar, förklarar Samuelsson.
Att kunna se helheten och leverera kompletta lösningar är framtiden enligt Tomas Samuelsson. Istället för att leverera separata komponentlösningar kommer allt fler företag att satsa på kompletta systemlösningar som kräver en ny typ av komplexitet och ett mycket skarpare ingenjörskunnande än tidigare. Därför satsar Saab Dynamics idag mycket på kompetensutvecklande och framtida rekryteringstryggande åtgärder.