Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Safeman – ”Hos oss är special standard”

Safeman AB har under sin 70-åriga historia utvecklat tusentals specialprodukter som används inom de flesta segment. Verksamhetens bredd är den främsta konkurrensfaktorn, idag tillverkar man allt från enklaste plastdetalj till exklusiva läderinredningar.

Safeman ser över helheten och utvecklar designen tillsammans med kunden, producerar därefter enligt önskemål, utför monteringen och till sist den slutliga kontrollen av det som levererats.
Uppdragen varierar och täcker idag in det mesta, bl.a. så har Safeman under en tioårsperiod byggt alla stolar till Öresundstågen. Projektet pågår fortfarande och väntas fortgå ännu något år framåt.

Viktig partner i branschen
Safeman har hittills levererat stolar till ett hundratal tågset (varje tågset omfattar tre vagnar) för Öresundstågen. Projektet fortsätter och Safeman monterar ca ett tågset varannan vecka.
– En enda tågstol innehåller omkring 250 olika komponenter, berättar Safemans VD Stephan Bengtsson. Vi tillverkar en del själva, resten köper vi in från långsiktiga underleverantörer. Vi utför all montering själva.
Stephan berättar att man också är en viktig partner för underleverantörer över hela Europa. Safeman växer och skapar därmed mer jobb utanför bolaget eftersom en del komponenter inte tillverkas i egen regi.

Egendesignat till Norrland
Parallellt med Öresundstågen ska Safeman leverera toppmoderna, egendesignade stolar till tåg som används på Botniabanan.
– Vi har tagit fram en av marknadens modernaste tågstolar, komplett med unik fällmekanism som gör stolen optimal för långresor. Oavsett stolens läge så sitter man komfortabelt och avslappnat, förklarar Bengtsson.
Safeman har tillsammans med ett team av fysioterapeuter utvecklat stolen, som nu monteras i det första tågsetet av tolv.

Främsta tillverkare av inredningar
Safeman finns i det starka tillverkningsklustret Olofström. Då företaget etablerades 1939 tillverkade man enbart skyddsutrustning, närmare bestämt skyddshandskar till Olofströms bruk, som togs fram av grundaren Walter Sjögren.
Idag känner vi Olofströms bruk som Volvo, och Safeman som en av landets främsta tillverkare av textil- och läderinredningar för bilar och tågkupéer. Safeman designar, utvecklar och tillverkar även en rad andra specialprodukter där listan kan göras lång, men takboxar, tågstolar och badkar är några exempel.
– Vi är heltäckande, och det tillsammans med vår kunniga personal är vår främsta styrka. Hos oss har specialbeställda produkter blivit en standard, konstaterar Stephan Bengtsson nöjt som avslutning.