Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Säffle – en välmående kommun i Värmland

Säffle har cirka 15 500 invånare, varav cirka 9 000 bor i tätorten. Det är en välmående kommun där både invånare och företag trivs och verkar tillsammans. En del vill bo centralt i en vanlig bostadsrätt medan andra föredrar eget boende strandnära eller med skogen som granne.

Säffle kommun är belägen i en urgammal bygd i Värmland, full av resurser som jordbruksmark, skog och vattenleder för kommunikation.
E18 och E45 går genom kommunen och i Grums och Åmål finns djuphamnar för Europasjöfart. Järnväg finns för såväl gods som persontrafik till Göteborg och Karlstad. Turtätheten för persontrafik kommer att utökas under 2013.
Säffles närflygplats ligger i Karlstad, som man når på cirka 50 minuter.
Säffle är en av de främsta kommunerna i landet när det gäller bredband, som idag är en mycket viktig del i infrastrukturen. Det gäller även i landsbygden, där 92 procent är anslutna till ett högklassigt fibernät med möjlighet till tjänster på 100 megabit/sek.
Säffle har tre sötvattensskärgårdar, varav Lurö är den mest kända.
– Vi håller nu på att ta fram en ny översiktsplan med drygt 60 nya strandnära utvecklingsområden. Detta skulle ge en unik boende- och verksamhetsmiljö av en kvalitet som överträffar det mesta, säger Daniel Bäckström, kommunalråd i Säffle.

Näringslivsrådet
Verkstadsindustrin har stor betydelse i kommunen liksom lantbruket och skogsnäringen. Även fritid och turism är betydelsefulla näringsgrenar i Säffle.
När det gäller handel håller det på att byggas ett nytt, stort köpcentra i anslutning till södra infarten i Säffle.
Säffle kommun och näringslivet har bildat ett nätverk med namnet Näringslivsrådet.
– Syftet är bland annat att alla ska lära känna alla och vad man sysslar med. Därmed ska man kunna dela med sig eller tillgodogöra sig varandras tjänster och kompetens eller utbyta erfarenheter och goda råd, säger Daniel Bäckström.

Utbildning av hög kvalitet
I Säffle finns allt från förskola till gymnasium av god kvalitet. Teknikfokus går som en ”röd tråd” i utbildningen och samarbetet mellan gymnasieskolan och näringslivet är omfattande.
Här finns även eftergymnasiala utbildningar samordnade mellan kommunens näringslivsenhet och näringslivet.
Kommunen har också ett brett och omfattande föreningsliv och oavsett om man är intresserad av ishockey, fotboll, segling, gammaldans eller frimärkssamling så finns det säkert en förening för dig.
Genom sin närhet till Norge har såväl Säffle, som övriga kommuner i regionen, ett nära och omfattande samarbete och utbyte med motsvarande kommuner på den norska sidan genom organisationen ”Gränskommittén”, där för övrigt Daniel Bäckström är ordförande. Samarbetet gäller såväl näringslivet (norska företag är intresserade av att vara etablerade i EU) som arbetskraft och turism.