Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Säg ”KAGG”-det räcker

KAGG-andan är välkänd. Den står för Kamratskap,ansvar och gemensamma grundvärderingar. Lars Kaggskolan har satsat stort på ungdomarna och det har lönat sig. Skolan vill stärka elevernas självförtroende, eleverna skall växa och våga visa upp de erfarenheter och kunskaper de har, när det är dags att komma ut i arbetslivet eller fortsatta studier. Elevernas omdöme talar för sig självt. Det är en bra skola med bra lärare , en härlig stämning och stor valfrihet. Eleverna är ense om att det är en fin sammanhållning och valet av skola var enkelt. Vill du satsa på din framtid -satsa på ”KAGG”. Från och med höstterminen 2011 har Lars Kaggskolan nya utbildningar att erbjuda ungdomarna i enlighet med den gymnasiereform – GY 2011- som riksdagen beslutat.

Lars Kaggskolan är en stor skola som ligger i Kalmar. ” KAGG” är en gymnasieskola för ungdomar mellan 16-20 år. Skolan har ett brett utbud av individuella val och utbytbara kurser. Tanken med detta är att eleverna kan studera på ett individuellt sätt som ger behörighet till tex högre studier.”KAGG” samarbetar med skolorna Jenny Nyströmskolan och Stagneliusskolan. Samarbetet har lett till att eleverna på ”KAGG” har fått en helt unik bredd på sina val. Till de individuella valen kan olika paketval kopplas på. Skolan har hittills kunnat erbjuda val som: Musiktillägget,fotboll,handboll,hockey,golf,innebandy och friidrott. De tre skolorna har sammanlagt cirka 150 olika kurser. Eleverna har moderna lokaler med motsvarande utrustning som finns i arbetslivet att arbeta i. Proffsutrustningen eleverna har tillgång till och den nivå och bredd som det motsvarar kan ingen skola i Kalmar matcha. ”KAGG” har strax under 1200 elever som är fördelade på olika yrkes-och studie-förberedande program. Skolan har 140 anställda lärare. Av dessa arbetar 100 lärare med att hjälpa eleverna in i vuxenvärlden. Carl-Peter Lindèn , skolans rektor, berättar att skolan samarbetar även med olika branschorganisationer.- Det är viktigt att ungdomarna får en bra kontakt med den bransch de utbildar sig i. Det är ju deras framtid det handlar om. I de yrkesförberedande kurserna ingår APU (arbetsplatsutbildning).Eleverna får under 15 veckor följa en handledare och elevens lärare besöker regelbundet arbetsplatsen. -Vi ger även handledaren utbildning fortsätter Carl-Peter Lindèn. Allt för att eleven skall få en så bra utbildning som möjligt. Vår målgrupp är företagen och de olika branschorganisationerna.Vi har egna programråd som hjälper oss att stärka samarbete med arbetslivet. Vår förhoppning är att våra yrkesprogram leder till arbete för våra ungdomar. Vi har en tät kontakt med näringslivet. Just nu finns det en god arbetsmarknad för fordon,bygg och el programmet avslutar Carl-Peter Lindèn. NA-Teknikprogrammet ger en bra grund om eleven vill satsa på högre studier som högskola och universitet. Skolan har varit framgångsrik beträffande yrkeseleverna. Eleverna har vunnit Frisör-Sm,Motorbranschens yrkestest,Guldpenseln och Öfverpriset för att nämna några. Vidare samarbetar skolan med Sydsvenska Industri och Handelskammaren och Malmö Borgarskola. Tillsammans organiserar de en matematiktest kallad ”Pythagoras Quest”.

Skolans nya program
”Kagg” har följande utbildningar från hösten 2011. Det är: Bygg och anläggningsprogrammet, El och energiprogrammet,Fordons och transportprogrammet,Hantverksprogrammet( frisör),Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet samt VVS och fastighetsprogrammet. De yrkesförberedande programmens uppdrag är att ge eleven grundläggande kunskaper om det respektive yrket .Under de följande åren byggs kunskaperna på och eleverna förbereds för yrkeslivet genom kunniga och erfarna lärare. Kurserna innehåller både teori och praktik. Utbildningarna ger eleverna både bredd och djup i kunskaperna -oavsett vad eleven väljer att göra efter gymnasiet.

Samarbete med utländska skolor
Lars Kaggskolan samarbetar sedan år 1996 med Nicaragua i Centralamerika. Projektet går ut på att fördjupa och utveckla kontakterna med Nicaragua. Målet är att skapa nya kontakter med en liten by i norra Guatemala. Skolan har fortsättningsvis lärarutbyte med en skola i Uganda. Målet med utbytet var att arbeta med hållbar utveckling. Projektet startade startade hösten 2005 och pågår fortfarande. Skolan har avslutningsvis även ett samarbete med Sydafrika. Avsikten var att knyta kontakter och diskutera samarbete med en gymnasieskola utanför Port Shepstone. Intresset var stort och en grupp från Sydafrika åkte till Sverige. Lars Kaggskolan hoppas nu på ett fortsatt samarbete med elev och lärarutbyten.

Dagens gymnasieskola
Arbetet med GY 2011 har sin främsta bakgrund i regeringens proposition Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan samt i utredningen Framtidsvägen- en reformerad gymnasieskola. Regeringen vill att se en tydligare skillnad mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program. Eleverna ska efter ett yrkesprogram vara bättre förberedda för yrkeslivet. Utbildningen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket. Det skall vara möjligt att börja arbeta direkt efter utbildningen. Eleven ska också uppnå grundläggande högskolebehörighet. De högskoleförberedande programmen ska bättre förbereda eleverna för högskolestudier än vad dagens gymnasieskola gör. Behörighetsreglerna för en gymnasieutbildning kommer att vara olika för yrkesprogram och högskoleförberedande program. Det kommer också att införas en ny betygsskala och nya ämnesplaner.