Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Säker grön taxi för kundens bästa

Luleå Taxi bygger på en anrik stadstaxiverksamhet efter nästan ett sekel i folkets tjänst. Luleå Taxi präglas samtidigt av innovation och nytänkande som en av landets pionjärer med trafikledningssystemet GPRS. Idag sker alla bokningar smidigt via det mobila nätet och Luleå Taxi kan garantera bästa tänkbara tillgänglighet tack vare effektiv samordning av taxiverksamheten.

Trafiksamordningen i Norrland AB knyter ihop taxiverksamheterna i Luleå, Piteå, Kiruna, Gällivare och Boden.
Bengt Hellström, som har ett övergripande ansvar för verksamheten, berättar att taxi numera är en naturlig del av kollektivtrafiken. För många är taxi ett komplement till kollektivtrafiken, och det blir då extra viktigt med samordnade transporter.
– Taxiverksamheten fyller en viktig samhällsfunktion, och vi måste se till att öka produktiviteten samtidigt som vi sänker miljöpåverkan, kommenterar Hellström.

Miljösäkra investeringar
Även Flygtaxi är en miljösäker satsning, där man genom samordnade taxiresor till och från flyget får ner resornas totala miljöpåverkan markant. Dessutom sparar resenärerna pengar genom att få en samordnad resa till flyget.
Säker Grön Taxi är en certifiering som tagits fram av Svenska Taxiförbundet, omfattande de viktigaste punkterna i ISO 9001 och 14001. Luleå Taxi har certifierats enligt Säker Grön Taxi vilket innebär att man arbetar med ständiga förbättringar med rätt leverans i rätt tid, hög säkerhet, liten resursförbrukning och låg miljöpåverkan.

Kundens bästa
Över 140 bilar utgör Luleå Taxis expansiva flotta. Här arbetar man serviceinriktat med kundens bästa i fokus. Kundens bästa innefattar ledord som komfort, säkerhet, tillgänglighet och punktlighet.
Som medlemmar i Svenska taxiförbundet arbetar Luleå Taxi efter den gemensamma principen God taxitradition och de branschetiska regler som Svenska taxiförbundet satt upp.
Luleå Taxi är också medlemmar i Sverigetaxi, en miljösäker organisation som samordnar taxiverksamheten i hela Sverige. Med ett enda nummer kan man enkelt beställa taxi oavsett var i landet man befinner sig, vilket är mycket användbart när man reser till nya städer.
Sverigetaxi omfattas av ett gemensamt betalsystem som uppskattas av kunderna, resor faktureras genom samma system oavsett var i landet resan gjorts.
– Våra kunder uppskattar översiktlighet och framförallt tillförlitlighet, konstaterar Göran Johansson, styrelseordförande för Luleå Taxi. Det ska inte vara krångligt att få tag på en taxi när man behöver det, vi kan serva även mycket komplexa behov där många bilar krävs. Vi servar alla de stora företagen här i regionen.