Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Säkerhet och miljö överst på agendan

Att minska den svenska fordonsflottans miljöbelastning är en av Opus Bilprovnings främsta ambitioner. Att föra vidare den säkerhetsorienterade traditionen som den statliga Bilprovningen har byggt upp under de senaste 50 åren har också högsta prioritet. Det gör Opus Bilprovning till en värdefull partner för alla som vill och behöver se över sitt fordons miljö- och säkerhetsstatus.

Den statliga Bilprovningen har varit en viktig samarbetspartner i utvecklingen av en säkrare trafikmiljö med minskad miljöpåverkan i Sverige sedan början av 1960-talet. Det arbetet fortsätter nu under avreglerade former med större tillgänglighet och en genomgående högre servicegrad som följd – något som stationschefen Robin Björkstrand på Opus Bilprovning i Skellefteå gärna vittnar om:
– Eftersom vårt koncept bygger på att fordonsägare garanteras en tid för besiktning av lätta fordon inom 24 timmar och en obokad efterkontroll inom 20 minuter måste vi hålla en hög tillgänglighet. Här i Skellefteå har vi två stationer för att kunna uppfylla det.
Robin berättar att den större stationen i utkanten av staden har kapacitet för att ta emot alla fordonstyper. Stationens läge är också riktigt bra med tanke på att alla bilhandlare har sina verksamheter i samma område. Den mindre stationen är mer centralt belägen och där tar man i dagsläget emot fordon på upp till 3,5 ton.

Även bästa kundupplevelse
I samband med att den statliga Bilprovningen delades upp under 2012 tilldelades Opus Bilprovning ett 70-tal stationer från Kiruna i norr till Karlskrona i söder. Under de senaste åren har en handfull nya stationer tillkommit då man satsat på att öppna nya anläggningar på strategiska platser, varav den mindre stationen i Solbackens handelsområde i Skellefteå är en.
– Att etablera nya anläggningar där det finns ett tydligt behov är en del av vår framtidsstrategi, bekräftar Robin Björkstrand. Det hänger givetvis ihop med vår strävan efter att öka tillgängligheten och vi har en kontinuerlig dialog med den lokala marknaden. Vi ska också vara det besiktningsföretag som erbjuder den bästa kundupplevelsen.
Att man även driver utvecklingen avseende miljöförbättrande åtgärder tydliggörs genom att hela verksamheten numera är klimatkompenserad till 100 procent.