Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Sälj-&Marknadshögskolan erbjuder utbildningar med stor omvärldsrelevans

På Sälj-&Marknadshögskolan erbjuds längre utbildningar inom ramen för Yrkeshögskolan (Yh) för drivna studenter som söker en smart väg in i arbetslivet, samt kortare akademiska kurser för yrkesverksamma som vill vidare i karriären. Tack vare högskolans förmåga att kombinera expertkunskap inom försäljning och marknadsföring med starka näringslivskontakter får de allra flesta som går en Yh-utbildning på Sälj-&Marknadshögskolan – i dagsläget nio av tio – arbete direkt efter studierna.

Sälj-&Marknadshögskolan tillämpar ett verklighetsförankrat lärande i samklang med näringslivets behov, vilket syns både på utbildningsinnehållet och pedagogiken.
Skolan har tre olika Yh-program med olika omfattning både gällande tid och innehåll. Utbildningen Internationell säljare/marknadsförare är en två-årig campusbaserad utbildning där en tredjedel av utbildningstiden bedrivs ute på LIA-företag. Studenterna får skarpa internationella inslag för att kunna ta anställning i princip var som helst i världen där deras kunskaper inom försäljning och marknadsföring behövs.
Kvalificerad säljare/marknadsförare är en ettårig utbildning som bedrivs med målsättningen att studenterna direkt efter examen ska kunna gå in i en operativ roll som säljare eller marknadsförare på vilken typ av företag som helst. Även här tillbringar man en tredjedel av tiden ute i arbetslivet.
Den tredje Yh-utbildningen, Key Account Manager (KAM) skiljer sig från de övriga i att den går på halvfart och delvis också bedrivs på distans. Utbildningen vänder sig framförallt till yrkesverksamma säljare som vill utveckla sina kunskaper för att ha hand om nyckelkonton på sina företag. Tanken är att studenterna ska implementera de teoretiska momenten inom KAM ute på sina respektive arbetsplatser.

KAM bryter gamla utbildningsmönster
Omvärlden förändras hela tiden, och det sker snabbt.
– Till stor del sitter vi inom akademin med gammal teori i en helt ny verklighet, KAM-utbildningen bryter den trenden och omfattar nya modeller som passar in i dagens moderna tjänstesamhälle. Om kunderna är med och utvecklar en produkt, vilken som helst, i ett tidigt skede så har de i princip redan köpt den färdiga produkten, säger Karl-Johan Almegård, som undervisar på flera kurser inom KAM på Sälj-&Marknadshögskolan.
Almegård var med och formade en av de första KAM-organisationerna för Marabou efter att ha varit exportchef på företaget. Det en var renodling av funktionerna till kunder som ICA och Coop. Det var nu exakt 20 år sedan, och det är enligt Karl-Johan först idag som KAM börjar bli en verkligt etablerad teori.
– Jag känner att vi tillsammans inom Sälj-&Marknadshögskolan verkligen har lyckats lyfta KAM ute på företagen. Det som tidigare var mycket produktionsorienterat går idag mot en stark tjänsteutveckling. Moderna företag konkurrerar med värden som god service och välutvecklade, kundorienterade tjänster.
Produktionskunskapen är så pass hög världen över, det är lätt att kopiera produkter, därför har tjänsterna som hör till själva produkten blivit så viktiga. Inom KAM mäts lönsamheten per kund istället för per produkt. Almegård fortsätter:
– Studenterna har bra befattning för att lyckats med KAM i verkligheten ute på sina företag. Vi arbetar med en revolutionerande typ av pedagogik där företagen i stort sett bjuds in i klassrummet. Jag skulle verkligen vilja poängtera att KAM är en utbildning som är väl förankrad i omvärlden.

Svarar på arbetsmarknadens behov
Sälj-&Marknadshögskolan har verksamhet i Göteborg, Stockholm och Malmö. Daniel Sjögren är snart klar med sin KAM-utbildning i Göteborg, och är redan verksam som KAM på Exide Technologies i Kungälv. Sjögren implementerar aktivt de filosofiska moment han lärt sig under utbildningen på företaget och känner att han möter stort engagemang från ledningen.
– En generell missuppfattning är att nyckelkonton enbart omfattar de stora kunderna, dvs. de som omfattas av den största försäljningen. Då går man bara på historik utan uppfattning om hur framtiden kan utvecklas. Det kan finnas mängder av argument till varför man bör definiera ett konto som ett nyckelkonto, inte minst strategiska.
Daniel började som innesäljare på Exide Technologies, och fick snabbt mycket ansvar.
– Jag känner att jag får ut oerhört mycket av mina studier och att skolan är tillmötesgående för mina behov, konstarerar han.
Den flexibla studieformen främjar lärandet och utbildningsinnehållet ligger i fas med vad företagen verkligen behöver.
– Det är av yttersta vikt att vi kan forma utbildningsinnehållet efter arbetsmarknadens reella behov, här känner vi att vi verkligen har lyckats, kommenterar rektor Marie Berglund Kasselbäck som avslutning.