Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

Samarbete med KTH ska locka studenter

Nu slår KTH och Mittuniversitetet slår sina påsar ihop. Åtminstone delvis.

– Från och med nästa höst kan de som läser till civilingenjör välja att studera de två sista åren vid KTH, säger Mattias O´Nils, prefekt i Sundsvall.

Genom att ge studenterna en större valmöjlighet vill man erbjuda ett attraktivt alternativ med det bästa från två världar. Samtidigt hoppas man locka fler studenter till civilingenjörsutbildningarna.
– Det här ger dem möjlighet att kanske bo närmare hemmet de första tre åren, sedan kan de ta del av KTH:s bredare utbud under de sista två åren, om de skulle vilja det, säger Mattias O´nils.
I samarbetet står Mittuniversitetet för det lilla lärosätets fördelar med närhet till lärarna, hög ämneskompetens och små studiegrupper som ger trygghet, medan KTH ger studenterna möjlighet att välja fler yrkesinriktningar.
– Det kan vara skönt att kunna välja det lilla universitetet från början, där blir man blir sedd och omhändertagen på ett annat sätt, säger Mattias O´Nils.
Alliansen med Kungliga tekniska högskolan, KTH, är dock bara en av många. Att samverka med aktörer i omvärlden har för Mittuniversitetet blivit ett sätt att hålla sig à jour med utvecklingen i samhället. Dessutom tilltalar det studenterna.
– Vi har flera andra utbildningar som är delade, där man läser kurserna växelvis på olika lärosäten. Som till exempel Ingenjörer online, där fem olika lärosäten samarbetar, säger Mattias O´Nils.
Till hösten startar även det nya programmet Elkraftingenjör, som har Svensk Energi och 13 av dess medlemsföretag som samarbetspartners. Ytterligare två lärosäten, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet är delaktiga i utbildningen. Genom det samarbetet kan man erbjuda en yrkesutbildning med mycket nära branschkontakter, till exempel genom laborationer på plats hos företagen.
Även för de utbildningar som Mittuniversitetet ger på egen hand är kopplingen till arbetslivet viktig. Branschsamarbeten ger många fördelar, inte minst för att det är ett sätt att få engagerade gästföreläsare samt hitta praktikplatser och examensarbeten till studenterna.
– Samarbeten gör oss mer attraktiva, säger Mattias O´Nils.