Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Samarbete över gränserna för samman toppkompetens inom mikroteknologi och nanovetenskap

På Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap (MC2) vid Chalmers tekniska högskola har forskningen vuxit raketartat de senaste åren, och av Chalmers åtta definierade styrkeområden för forskningen är MC2 starkt involverade inom fem olika områden.

Forskning och utveckling är en utav de främsta styrkorna för MC2, som idag driver stora delar av forskningen inom styrkeområdena energi, materialvetenskap, nanovetenskap och nanoteknik, information och kommunikation, samt produktion.
På MC2 finns ett 1240 kvm stort renrum för nano- och mikrofabrikation med den senaste tekniken i utrustning. Arbetet sker ofta i nära samarbete med svenska och internationella partners inom akademi, näringsliv och samhälle. Med unik forskarkompetens erbjuder MC2 utbildning på grundnivå, forskarnivå och inom tre internationella mastersprogram, samt inom ett Erasmus Mundus Masterprogram.

Bland världens främsta
Mastersprogrammen vid MC2 sker helt på engelska och man erbjuder idag tre olika Chalmersprogram: Microtechnology, Nanoscale science and technology, samt Wireless and photonics engineering. Dessutom är man en av parterna i det framgångsrika Erasmus Mundus Masterprogrammet ”Nanoscience and Nanotechnology” (EMM-nano), ett gemensamt masterprogram som drivs tillsammans med partneruniversitet i Belgien, Holland och Tyskland.
Inom mikroteknologin fokuserar man bl.a. på konstruktion och design av mikro- och nanoteknik för applikationer och komponenter som används inom en rad olika områden som exempelvis fordonsindustrin, biomedicin, energiområdet samt IT.
Mastersprogrammet med inriktning på nanovetenskap och nanoteknik för samman fysik, kemi och biologi. Här täcks bl.a. kvantfenomen och tillverkning av nanostrukturer.
Den tredje mastersutbildningen är främst inriktad på kommunikation och tekniken här, exempelvis mobil telefoni, radar, laser och satellitteknik.

Har genererat flera spin-offs
Industrin är oerhört påtryckande och traktar efter MC2:s studenter. Flera spin-offverksamheter har även genererats genom MC2, de är etablerade över hela Sverige och de flesta har även internationella kontakter, kontakter med externa forskarmiljöer och internationellt erkänd kompetens inom sitt område.
Bland annat kommer PicoSolve AB från MC2s forskningsmiljöer där man tillverkar världens snabbaste ociloskop. Andra exempel är Gotmic AB, Smoltek AB och SHT High -Tech AB som jobbar med ny design, nanomaterial och processer för avancerade elektronikapplikationer.

Samarbetar över hela världen
MC2 har idag flera samarbeten på gång över hela världen, ett lysande exempel är Erasmus Mundusprogrammet Nanoscience and Nanotechnology.
MC2 Nanofabrication Laboratory har sedan fem år tillbaka samverkat med Electrumlab på Kungliga Tekniska Högskolan samt med Ångström Microstructure Laboratory vid Uppsala Universitet i nätverket Myfab.
Samarbetet stärktes vid årsskiftet 2009/2010 då Myfab nu vidareutvecklas till att ta ett nationellt ansvar i och med att organisationen blir en av Vetenskapsrådets nationella forskningsinfrastrukturer. De från akademi, industri och institut ca 600 användarna har fler är 500 fabrikations- och karakteriseringsutrustningar på de tre noderna tillgängliga som smidigt kan bokas via ett gemensamt elektroniskt gränssnitt.
Kreativiteten har sprudlat under Myfabs verksamhetsperiod och fler är 30 nya företag har startats från verksamheterna, och fler än 130 företag har nyttjat MC2 eller något av de andra Myfab labben under perioden.

Gagnar även samhället
Den undervisning och forskning som MC2 driver genererar en betydande samhällsnytta inom flera segment. Bland annat så handlar det mycket om energi och hållbar utveckling, samt en teknikutveckling som svarar för ett globalt växande behov av superhastighetskommunikation.
– Industrin har till stor del upptäckt fördelarna med våra miljöer, och använder ofta våra laboratorier för sin egen forskning. Samtidigt ser vi en tydlig trend där olika aktörer inom flera segment snappar upp våra studenter direkt efter utbildningen, något som givetvis är oerhört positivt, säger Dag Winkler som avslutning.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind