Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Samhall träffar rätt i Kalmar

Samhall har en unik kunskap om hur man matchar rätt person till rätt uppdrag. Det skapar kompetenta och lojala medarbetare. Samhall spelar en viktig roll för Kalmars näringsliv och offentlig sektor både som rekryteringsbas och som en partner i bemannade lösningar där Samhall finns ute hos kunden. Kort sagt, Samhall är en pålitlig partner i alla lägen.

Med sina 20.000 medarbetare är Samhall ett mångsidigt företag med olika kompetenser som få företag kan överträffa. En gedigen kunskap om hur man på bästa sätt tar tillvara på olika individers kompetens är Samhalls signum.

Överträffar målet i Kalmar
Enligt uppdrag från regeringen ska sex procent årligen av Samhalls medarbetare rekryteras av andra företag. I Kalmar har man lyckats mycket bra med uppdraget, då man under 2010 kunde visa upp ett resultat på elva procent.
– 2010 var ett bra år för oss, 28 personer rekryterades av andra företag. I början av 2011 rekryterades ytterliga tre personer så vi ser att trenden håller i sig. Det tar vi som bevis på att våra medarbetare levererar kvalitet och att Samhall är en pålitlig leverantör, säger Helen Dahlström, arbetsområdeschef.

Ser möjligheter istället för hinder
För att få en anställning på Samhall blir man anvisad från Arbetsförmedlingen. På Samhall får personalen utbildning och medarbetarna blir därmed rustade med rätt kompetens redan då de börjar praktisera på det nya företaget.
– Vi fokuserar på möjligheter istället för hinder, konstaterar Helen. Vår högsta målsättning är att vår personal ska gå vidare i sitt yrkesliv. Vi säljer också tjänster i form av bemannade lösningar inom bl.a. fastighetsskötsel och städ. Vi har uppdrag över hela länet, och har precis börjat städa på Bauhaus och Max restaurang i Kalmar.

Eget städkoncept
Handeln är under utveckling i Kalmar och Samhall tänker vara med från början genom att erbjuda viktiga kringtjänster som fastighetsskötsel och lokalvård och det finns ingen begränsning över vad man kan åstadkomma om man är målmedveten.
– Vi har som ett av Sveriges största städbolag utvecklat ett eget städkoncept och vi har egna markkoncept där vi ser till hela utemiljön, berättar Helen Dahlström.

Störst inom personalutveckling
Samhall är Sveriges största personalutvecklingsföretag. För att få anställning på Samhall ska man ha någon form av funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. Grunduppdraget från regeringen innebär att Samhall ska utveckla personer med funktionsnedsättning genom arbete. Målet är medarbetarna ska rekryteras av andra företag.