Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Samhall utvecklar människor med funktionsnedsättning genom meningsfullt och efterfrågat arbete

I slutet av 70-talet var det svårt för människor med funktionsnedsättning att hitta ett meningsfullt arbete. Arbetsförmedling, kommuner, landsting m.fl. erbjöd en del spridda jobb, men lönsamheten på dessa var dålig, statusen låg och arbetstillfällena ojämnt fördelade över landet.

1980 grundade svenska staten Samhall som fram till 90-talet dominerades av legotillverkning. Därefter har en allt större tjänstesektor utvecklats, cirka 80 procent av Samhalls verksamhet idag är inom tjänster. Samt att möjligheterna är mycket större för människor med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga att få ett meningsfullt arbete och utvecklas till ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden.
Samhall i Kronobergs län sysselsätter i dagsläget cirka 500 personer med någon form av funktionshinder. Företaget har kontor i Växjö, Lessebo, Älmhult och Ljungby och verksamhet bedrivs i alla kommuner i länet.
– Vi stödjer olika arbetsgivare i att rekrytera rätt personer genom att vår personal matchas mot arbetsuppgiften/behovet hos arbetsgivaren. Därefter finns möjlighet till en praktik med vårt stöd innan anställning. Vi samverkar även med arbetsförmedlingen för att möjligheten till rätt ekonomiskt stöd finns vid anställning av personer med nedsatt arbetsförmåga. Vårt mål är att minst sex procent av vår arbetsstyrka ska göra en övergång till arbete på den reguljära arbetsmarknaden varje år. Hittills i år, i slutet av september, har 30 personer från Samhall i Kronoberg fått anställning hos någon annan arbetsgivare, berättar Jörgen Rolf, arbetsområdeschef på Samhall i Kronobergs län.
Samhall anställer alla medarbetare från Arbetsförmedlingen, vilka också beslutar om vilken som har rätt till en anställning på Samhall och samtliga har nedsatt arbetsförmåga på grund av något arbetshandikapp. Minst 40 procent kommer från särskilt prioriterade grupper. Årligen får cirka 1 000 av Samhalls medarbetare anställning hos någon annan arbetsgivare, vilket också innebär att Samhall kan bereda plats till 1 000 nya personer med arbetshandikapp att få en anställning på Samhall.

Skapar utvecklande arbeten
Samhall skapar utvecklande arbeten som kan stärka medarbetarnas ställning på arbetsmarknaden. Medarbetarna utvecklas också genom utbildning, praktik och möjligheten att inom Samhall prova på olika typer av jobb.
Antalet anställda med funktionsnedsättning i Samhall bestäms av statens mål för antalet arbetstimmar, som för 2011 är 24,4 miljoner timmar. Samhall är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd
Samhall fokuserar på tre områden – rengöring, produktion och närservice.

Olika ben
– Här i Kronobergs län har vi olika ben att stå på. I Älmhult har vi sedan 2006 haft uppdraget att distribuera varm mat till äldreboende, tre dagis och ett gruppboende. Uppdraget ger arbete till tre-fyra personer som tar cirka tre timmar om dagen alla dagar i veckan. Det är ett ansvarsfullt uppdrag eftersom maten måste komma fram i rätt tid och den ska fortfarande vara varm, säger Jörgen Rolf.
Samhall har också städuppdrag på ett flertal bostadsbolag i Växjö, bland annat Växjöhem. Här jobbar man i en större grupp med trappstädning, tvättstugor och kontor. Inom gruppen har arbetsuppgifterna fördelats så att alla vet vem som gör vad. Samhall har också personal ute i industrin, bland annat på Södra Interiör AB.
– Hos olika företag utför vi ibland specifika arbetsuppgifter, men ibland har vi även ett uppdrag som innebär att vi ansvarar för en hel produkt från början till slut, som till exempel lagerhantering och paketering.
I arbetsområdesledningen i Kronobergs län arbetar 21 personer. Organisationen är uppbyggd på 16 personalledare som jobbar med utveckling av personalen, en affärskoordinator, en HR och en som arbetar med arbetsmarknadstjänster direkt med Arbetsförmedlingen.
Jörgen Rolf har varit arbetsområdeschef på Samhall sedan 2008. Innan dess arbetade han på energibolaget E.ON i olika befattningar.

Nyckeln till framgång
Samhalls uppdrag är idag i stort sett detsamma som vid starten 1980, men verksamheten och omvärlden ser helt annorlunda ut. Nyckeln till Samhalls framgång är företagets förmåga att förändras för att möta nya förutsättningar och ta tillvara på medarbetarnas resurser.
Idag är Samhall ett lönsamt företag spritt över hela Sverige. Företaget har också mycket nöjda medarbetare. Under åren har Samhall hjälpt över 28 000 människor vidare till jobb hos andra arbetsgivare.