Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Samhällsbyggare med helhetssyn satsar på delaktighet i stort vindkraftsprojekt

Norska Norconsult är en av Nordens ledande aktörer inom bygg- och samhällsplanering. Med en stark position i Sverige fortsätter Norconsult att satsa på den lokala marknaden, man söker bl.a. vidare samarbeten med aktörer som kan öppna nya möjligheter för Norconsult, ett exempel är inom vindkraftutbyggnad.

I Piteå har Norconsult byggt upp ett långsiktigt samarbete med det lokala ingenjörsföretaget Mecad, som numera även ingår i Norconsult. I Piteå finns ett 20-tal medarbetare och företaget ägs av de anställda.

Bidrar till det hållbara samhället
Norconsult kännetecknas av ett brett kunnande där man täcker in allt från mark- och fjärrvärme till industri – och VVS-projektering. Kunderna ser fördelarna med en aktör som tar helhetsgreppet, Norconsult erbjuder hela kedjan från planering och ritning till färdigställt projekt.
I korthet kan man sammanfatta verksamheten inom Norconsult som målinriktade rådgivningstjänster kompletterade med projektering och driftsstöd, syftet är att bidra till ett hållbart samhälle genom nyskapande, kreativitet och innovativa lösningar. Bland kunderna finns flera av landets kommuner, statliga verk och aktörer inom det privata näringslivet.

Från Norden till Afrika, Asien och Sydamerika
En annan styrka är den geografiska bredden, där Norconsult har verksamhet förutom i Norden även i Sydamerika, Asien och Afrika.
Ett bra exempel på Norconsults globala närvaro är den patenterade lösningen Solar House. Solar House bygger på en självförsörjande energilösning, genom att lagra energi från solen kyls byggnaden ner utan att man behöver tillföra ytterligare energi till aggregatet. Det är en unik lösning som tillämpas i länder där man är i stort behov av att kyla ner bostadshus och fastigheter större delen av året.

Egenutvecklade GIS-program
Trots lågkonjunkturen har Norconsult sett en stadig tillväxt, inte minst tack vare företagets satsning på Landskapsarkitektur. Med ett egenutvecklat, interaktivt parkprogram kan Norconsult snabbt och effektivt göra översiktliga parkplaner på uppdrag av landets kommuner, bland kunderna finns bl.a. Stockholms Stad.
– Vi samarbetar med Luleå kommun och ska tillsammans med ett flertal andra aktörer göra om södra hamnen till en öppen parkyta för rekreation och avkoppling, berättar Sören Grönlund, kontorschef i Piteå.
Parkprogrammet togs fram av Mecad och finns nu integrerat i Norconsults verksamhet. Andra GIS-program som Norconsult marknadsför omfattar energiverkens elledningar, vatten- och avloppsnät, fiberkablar och fjärrvärme. Programmen används av kommuner och energibolag över hela landet och dessutom i flera andra länder.

Delaktiga i Sveriges största vindprojekt
Det råder ingen tvekan om att Norconsult har utvecklats kraftigt de senaste åren. Företaget har en enorm bredd och spetskompetens vilket illustreras i exemplen ovan. Visionen är att öka ytterligare i Sverige, av koncernens ca 1750 anställda finns ca 240 anställda i Sverige.
– Vi hoppas kunna ta en del av kakan nu när regionen utvecklas, bland annat inom vindkraft, en satsning som ligger rätt i tiden. Det finns planer på en större vindpark i Markbygden här i Piteå kommun, det kan röra sig om en etablering om upp till 1100 vindkraftverk. Får vi vara med i utvecklingen från början har vi allt att vinna, konstaterar Sören Grönlund.