Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Samhällsutvecklingen går hand i hand med gruvornas utveckling i Pajala

Näringslivet i Pajala håller på att utvecklas till något som aldrig tidigare varit möjligt i den här delen av landet. Det är stort, det är kraftfullt, det skapar attraktion för regionen, och det omfattar investeringar om flera miljarder kronor. Vi talar förstås om gruvornas etablering, processer som skapar aktiviteter genom hela samhället. Företag vågar satsa som aldrig förr, det gäller allt från gruvans underleverantörer till mat- och serviceföretag – alla ser nya möjligheter nu när gruvdriften är i uppstart i Pajala.

Northland med underleverantörer öppnar gruvdrift i Pajala. Idag finns det kontrakt skrivna för flera miljarder kronor, och flera hundra personer arbetar just nu med att förbereda arbetsplatser för gruvarbetarna.
– Det här är något enormt, och det krävs en hel del kringresurser för att driva igenom en förändring av den här karaktären, säger Bengt Niska, VD för Pajala Utveckling AB (PUAB), inledningsvis. Det sker en omställning i hela regionen, och det måste gå fort. Infrastruktur, näringsliv, samhällsservice och kommersiell service måste utvecklas för att kunna möta de krav som ställs.

Skapa attraktiva boende- och företagsmiljöer
En del av utvecklingen inbegriper attraktiva boende- och företagsmiljöer för att människor ska vilja bosätta sig och verka i kommunen. Detta istället för den kostnadsmässigt och socialt ofördelaktiga långpendling av karaktären ”fly in-fly out” som annars hotar att bli normen.
– Vi måste tänka nytt, och vi måste tänka stort, poängterar Niska. Det första lasset malm ska lämna gruvorna i början av 2013, då ska all infrastruktur i anslutning till gruvområdena vara klar. Samhället i övrigt kommer att utvecklas parallellt, samhällsutvecklingen går hand i hand med gruvornas utveckling.

Pajala räknar med en befolkningsökning på flera tusentals individer inom en tioårsperiod. Idag bor 6300 människor i kommunen och befolkningen har minskat konstant sedan 1950-talet.
– Förutsatt att bostadssidan, kultur, service och rekreation kommer igång så ser vi det som fullt möjligt att öka vår befolkning till 10 000 inom ett decennium. Här finns oerhört vackra miljöer som måste tas i anspråk för att vi ska kunna utveckla Pajala som boendekommun. Regeringen har beslutat att förenkla för strandnära boenden här i Norrbotten, en mycket viktig fråga för oss som underlättar vår fortsatta tillväxt.

Stort behov av arbetskraft
Pajala kommer också att behöva stora mängder arbetskraft. I Norrbotten finns ca 10 000 arbetssökande, och man vill i första hand rikta in sig på den här gruppen och öppna nya möjligheter för människor i regionen.
– Enbart under 2011 har det bildats 30 nya företag här i Pajala, och ytterligare 30 vilande företag har startat upp sin verksamhet igen. Det känns som om vi under flera decennier arbetat för att överleva, nu arbetar vi för att leva gott och det är utveckling som gäller, konstaterar Bengt Niska.
Pajala hade en stor näringslivsgala i oktober i år, där bl.a. Norrbottens landshövding Per-Ola Eriksson vad med. Omkring 160 personer deltog, vilket gjorde galan till den största av sitt slag i regionen. Det visar på den stora positivism som råder i regionen, och vi ser med spänning fram emot att få höra mer om kommande utveckling i norr.