Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

Samhällsvetenskaplig grund – bra ingång för internationell karriär

Institutionen för samhällsvetenskaper vid Linnéuniversitetet bygger på väletablerade enheter från Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. Institutionen erbjuder utbildningar inom högaktuella områden där studenterna även har möjlighet att studera utomlands. Redan på grundnivå förbereds man för en eventuell internationell karriär.

Freds- och utvecklingsstudier, journalistik, kriminologi, medie- och kommunikationsvetenskap, medieproduktion, samhällskunskap, sociologi och statsvetenskap är de områden som man arbetar med på Institutionen för samhällsvetenskaper som har sin verksamhet i både Växjö och Kalmar. Institutionen är också starkt engagerad i lärarutbildningen och är värdinstitution för det nya Rektorsprogrammet som startade hösten 2009 som uppdragsutbildning från Skolverket.
I samband med sammanslagningen av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar har respektive lärosätes främsta styrkor synliggjorts, där Kalmar exempelvis har en fin tradition inom bl.a. journalistik och medieproduktion. I Växjö är man traditionellt starka på internationella utbildningar. De senaste fem åren har cirka 3 000 internationella studenter studerat vid Växjö universitet

Internationalisering i alla ämnen
Internationalisering är ett självklart och betydande inslag i verksamheten. Institutionen har genom Växjö universitets ursprungliga enhet en lång tradition av internationellt utbyte och målsättningen är att ha internationellt utbyte inom alla ämnen och utbildningsprogram på den nya Institutionen för samhällsvetenskaper.
– Då arbetsmarknaden blir allt mer internationell är det en värdefull erfarenhet att förlägga en del av sin studietid i ett annat land, antingen genom studier eller praktik, menar prefekt Stefan Höjelid.

Väletablerad forskning
Växjö universitet har bedrivit framgångsrik och mångsidig forskning inom de samhälleliga vetenskaperna sedan mer än ett decennium. Starka miljöer utgör nu bl.a. professionsforskning inom sociologiämnet och forskning om institutionell utvckling och värden inom statsvetenskap. Man har också utvecklat olika plattformar eller centra för olika delar av forskningen, såsom CCS (Centrum för kultursociologi) och VALV (Växjö universitets plattform för arbetslivsvetenskap).
– Vi hoppas också kunna förstärka forskningen inom medieämnena för att på så sätt få en naturlig forskningsanknytning av grundutbildningen, säger Stefan Höjelid och fortsätter:
– Vi ämnar knyta fler kontakter med både den offentliga sektorn och näringslivet, där olika aktörer på lokal och regional nivå framöver kan bli viktiga samarbetspartners i framtagandet av nya utbildningar.
Forskarutbildning ges i sociologi och statsvetenskap. Höjelid avslöjar att fler forskarutbildningar kan komma att bli aktuella inom en inte allt för avlägsen framtid.

Maria Lind