Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Samordnad varudistribution ett steg i rätt riktning

Klimatförändringarna har väckt en oro som är väl befogad, det går inte längre att blunda för att resursuttaget är större än tillgångarna och att det får negativa effekter på vårt klimat. Samverkan, samordning och bättre nyttjande av naturens resurser är därför allas angelägenhet – och i Kungsbacka vill man gärna ligga steget före.

Regeringen efterlyser initiativ som kan minska miljöpåverkan inom i stort sett alla sektorer. Klimatklivet är ett exempel på hur man kan arbeta för att främja miljöförbättrande initiativ, men det krävs mycket mer om Sverige ska nå såväl nationella som globala miljömål.
I Kungsbacka har man sedan flera år tillbaka börjat etablera nya rutiner för ökad hållbarhet. Ett exempel är uppstarten av samordnade varutransporter, ett annat är ökad användning av elbilar i kommunal verksamhet.

Samordning gynnar alla
Att samordna varutransporter är ett sätt att få ner antalet transporter och därmed kapa miljöpåverkan med minskade utsläpp, samtidigt som man får en bättre arbetsmiljö och en ökad trafiksäkerhet.
Kungsbacka började med samordnad varudistribution till kommunens olika verksamheter 2016. Det har trappats upp och omfattar idag fler varugrupper och fler kommunala arbetsplatser, och målet är att all varudistribution ska vara samordnad inom några år. De initiala insatserna fick snabbt gehör och kommunalråd Fredrik Hansson (C), som även är ordförande i nämnden för Service, ser fram emot en fortsatt positiv utveckling.
– Våra varor samdistribueras med andra aktörers gods och därmed får åkeriet bättre lönsamhet med en ökad fyllnadsgrad och färre transporter innebär naturligtvis en minskad miljöpåverkan. Det är ett koncept som gynnar alla, säger Fredrik Hansson (C).

Viktiga steg för Kungsbacka
Kungsbacka satsar på fler elbilar i den kommunala flottan, som till största delen kommer att bestå av biogas- och elfordon.
Satsningen på såväl samordnad varudistribution som elbilar och andra mer hållbara alternativ är viktiga steg för att uppnå kommunens klimatmål till 2030. Kungsbacka lovar att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser i kommunen med minst 40 procent, då framförallt genom förbättrad energieffektivitet och användning av förnyelsebara energikällor. Målet är att fordonsflottan ska vara fossiloberoende senast 2025. Ytterligare en del av åtagandet är att öka kommunens klimattålighet, som innefattar anpassning för att klara framtida klimatförändringar.