Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Samordnande kraft lyfter Göteborgsregionens praktikverksamhet

Praktikplatsen.se är ett kraftfullt utbildningsprojekt inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som ger elever lika villkor för att hitta en lämplig praktikplats. Systemet är rättvist och verkar utom ramarna för föräldrars och släktingars yrkestitlar och kontakter. Genom praktikplatsen.se får alla samma möjligheter.

Annika Bjerrhede är projektledare för praktikplatsen.se. Hon berättar att man framförallt verkar för en tätare samverkan mellan näringsliv och skola genom att skapa förutsättningar för praktikverksamheten i GR:s 13 medlemskommuner.
– Via praktikplatsen.se möts skola och näringsliv, konstaterar Annika. Vi vänder oss till grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen och arbetar efter en enkel modell. Verksamheten består av att förmedla arbetslivskontakter till skolor, för att öka anställningsbarheten och främja för ett sunt klimat på arbetsmarknaden.
Praktikplatsen.se omfattar ett stort kontaktnät som sträcker sig över hela regionen, företag inom alla branscher finns representerade.

Initiativ från näringslivet
Projektet har startats på initiativ från näringslivet, som i början av 2000-talet uttryckte en önskan om en bättre samverkan mellan skola och arbetsliv. Grundtanken var enkel: en bättre dialog med skolan skulle medföra större tillgång på arbetsmarknadsspecifik arbetskraft.
Praktikplatsen.se är idag ett omfattande verktyg som hjälper skolor, kommuner och företag att hantera praktikverksamheten på ett bra och översiktligt sätt. Eleverna får även själva tillgång till all information som finns på sidan och kan snabbt söka bland lediga praktikplatser med ett eget användarnamn och lösenord.

Kompetensutvecklar handledare
Samtliga praktikplatser är kvalitetssäkrade, och många har även specialutbildade handläggare som tar hand om praktikanter. Inom ramarna för projektet erbjuds även ett kostnadsfritt kompetensutvecklingsprogram för handledare ute på företag.
Annika Bjerrhede poängterar att det inte enbart är kommunala skolor som får tillgång till praktikplatsen.se med tillhörande tjänster, utan även friskolor och andra privata inrättningar. Det som krävs är att man verkar inom någon av de 13 medlemskommunerna som GR har idag.

Vill expandera
Göteborgs Stad, regionens största arbetsgivare, har samordnat alla sina praktikplatser på praktikplatsen.se.
– Vi kan erbjuda tusentals möjligheter för skolorna, från grundskola till gymnasium och vuxenutbildning. Framöver vill vi även integrera högskolan och kunna erbjuda attraktiva praktikplatser för dem. Vi har under det gångna året satsat på en expansion rent kapacitetsmässigt, berättar Annika Bjerrhede vidare.
Praktikplatsen.se är också en företagsmodell för andra regioner i Sverige. Under åren har man fått mycket beröm från både nationella och internationella aktörer. Praktikplatsen.se presenterades under Kvalitetsmässan 2009 och blev även nominerad till GötaPriset samma år.