Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Samtrans når ut på större marknader

Transporter mellan Sverige, Åland och Finland – och vidare till resten av världen. Samtrans sköter hela transportkedjan från leverantörens utskeppningspunkt och fram till slutkundens dörr. Effektiva, lätthanterliga logistikflöden är Samtrans affärsidé. Tack vare väletablerade samarbeten med flera av marknadens ledande distributionsföretag kan Samtrans erbjuda multimodala, gränsöverskridande transporter. I anslutning till huvudkontoret i Mariehamn finns generösa lagerutrymmen som komplett med rutinerad lagerlogistik utgör ett värdeladdat erbjudande där Samtrans tar hand om allt från orderhantering till distribution – smidigare kan det inte bli!

Samtrans har sina rötter i ett distributionsföretag som etablerades redan på 1970-talet. I ca två decennier har verksamheten gått under namnet Samtrans och utvecklats som en komplett logistikpartner som även erbjuder distributionslager, lagerlogistik och flyttjänster. Sverige, Åland och Finland utgör huvudmarknaden och man samarbetar med bl.a. DHL för distribution internationellt.
– Vi tillämpar personlig kontakt med våra kunder och gör deras vardag lättare genom att ta hand om alla moment kring export- och importverksamhet, förklarar VD Johan Eriksson. All administration sker här vid huvudkontoret i Mariehamn, vi känner våra kunder väl och de känner oss. Samtidigt har vi ett stort kontaktnät internationellt som gör att vi kan hjälpa våra kunder nå ut på en helt annan nivå. Det är vi mycket stolta över.

Förenklar kundens vardag
Samtrans har haft en stadig utveckling de senaste tio åren, mycket tack vare engagerad personal och trogna kunder.
– Många av våra kunder har varit med under en längre tid, en del under flera decennier. Vi är även agent för Finncement här på Åland som i sin tur har en specifik kundkrets. Vi har mycket att erbjuda eftersom vi samtidigt som vi sköter hela logistikkedjan också har eget lager där vi kan hantera kundernas orderflöden. Vi ser till så att varorna finns tillgängliga här på distributionslagret och levererar kompletta beställningar till slutkund.
Samtrans tjänster effektiviserar kundens verksamhet eftersom kunden själv inte behöver ha stora lagerutrymmen eller lägga tid på distributionen. Med en enda kontakt får man tillgång till en heltäckande partner som sköter allt. Kostnadseffektivitet och miljövinster är givna fördelar.

Trygg partner
Åland präglas av en stark tillväxt. Allt fler väljer att bosätta sig och etablera verksamhet här. Handeln mellan Sverige och Åland har också ökat under de senaste åren, och det är en trend som tycks hålla i sig. Samtrans är en självklar partner för effektiva transportflöden mellan Sverige och Åland, en trygg och pålitlig kontakt som känner marknaden väl.
– Vi har lång erfarenhet av import- och exportärenden samt skattegränsadministration och kan förenkla våra kunders arbete kring detta. Vi kan ses som en väg in på marknaden åt båda håll – från Åland till Sverige och vice versa, säger Johan Eriksson.
På Samtrans är ambitionen att utveckla samtliga verksamhetsgrenar men det sker i en överskådlig takt för att man även i fortsättningen ska kunna erbjuda en personlig, nära service.