Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Samverkan i Dalarna för att göra transportsystemen effektiva

Alla vill ha effektiva trafikmiljöer.
Detta har man tagit fasta på i Dalarna, där flera företag och organisationer deltar för att göra transportsystemen effektiva.
ITSdalarna är ett regionalt klustersamarbete bestående av organisationer med regional närvaro och med verksamhet inom intelligenta transportsystem, ITS.

De goda erfarenheterna av företagssamverkan inom ITS (Intelligenta Transportsystem och Tjänster) och den stora koncentrationen av kunskap och kompetens inom ITS-området som finns i Dalarna utgjorde grunden för bildandet av föreningen ITSdalarna.
Måndagen den 26 januari 2004 hölls det konstituerande mötet i Borlänge för föreningen ITSdalarna. 26 medlemsföretag/organisationer var med från start. Idag har föreningen 44 medlemmar bestående av företag, myndigheter, kommuner, forskningsgrupper och högskola.

Etablerar ett kluster
– Från början var tanken att bygga upp ett nätverk för att ta vara på den kompetens som fanns inom ITS. Nu har det växt och vi håller på att etablera ett kluster kring detta. Fördelarna för företagen är att det kan ge nya affärsmöjligheter och fördelar för kommuner och myndigheter är att de kommer nära leverantörerna och får lättare med beställningar, beslut, lagar och förordningar, säger Annica Roos, VD och projektledare i ITSdalarna.
Annica har tidigare arbetat inom näringslivet i blandade företag och mycket med entreprenörskap (olika IT-företag och tekniska företag). De senaste åren har hon arbetat inom Trafikverket med framför allt IT och ITS.
Medlemskap i föreningen står öppet för organisationer som har ITS-verksamhet förlagd till Dalarnas län. Även annan organisation kan vinna inträde om styrelsen bedömer dess medlemskap som viktigt för föreningen.

Testarena invigd
I maj invigde ITSdalarna tre testplatser då banden klipptes vid Backarondellen, Amsberg och i Djurås. För ITSdalarna och övriga aktörer var invigningsdagen efterlängtad Nu är förhoppningen att olika aktörer ska använda testplatserna för att prova och demonstrera olika produkter och tjänster som ska underlätta för trafikanter och vara bra för säkerhet och miljö. Både svenska och utländska intressenter ska lockas till länet. Högskolan Dalarna har i samarbete med företag utvecklat en dataväxel som försörjer testarenan med all möjligt information.

Ett hållbarare samhälle
– Genom att vi utvecklar det kluster som vi har så finns det goda möjligheter att få fram produkter och tjänster inom ITS-området. ITS är ett område som är ganska vitt och brett och kanske lite svåridentifierat för många. Men kort och gott så handlar det om att använda IT i transportbranschen. Med IT-stödet kan man göra en del effektiviseringar och därmed får man ett hållbarare samhälle. När man använder ITS får man effekter på miljön som är positiva, säger Annica Roos.
Med jämna mellanrum inbjuder ITSdalarna till frukostmöten, workshops och seminarier för diskussioner om utveckling av näringslivet i regionen för att få en fortsatt tillväxt och utveckling.