Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Samverkan prioriteras vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle söker bredda och utveckla samverkan med näringslivet och samhället på flera sätt. Förutom att merparten av studenternas examensarbeten utförs på regionala företag uppmuntras samverkan med näringslivet i en rad olika projekt. Här utmärker Högskolan i Gävle sig specifikt genom sina Coop-utbildningar, där studenter är projektanställda under en del av utbildningstiden.

Rektor Maj-Britt Johansson är mycket nöjd med resultatet av Svenskt Näringslivs senaste mätning där landets samtliga högskole- och universitetsutbildningar jämförts baserat på hur väl man samverkar med näringslivet.
– Våra utbildningar präglas generellt av en gedigen samverkan med kringliggande näringsliv och samhälle, kommenterar Maj-Britt Johansson, som berättar att den utbildning som sticker ut mest vid Högskolan i Gävle är maskiningenjörsprogrammet, som även är en Coop-utbildning.
– Programmet har blivit lite av högskolans flaggskepp efter att ha kammat hem nionde plats i konkurrens med nära 800 andra utbildningsprogram i Sverige, säger hon.

Framgång med Coop
En av de främsta anledningarna till att maskiningenjörsprogrammet fått ett så pass bra betyg är att det bedrivs enligt ett för Sverige nytt koncept för samverkan mellan akademi och näringsliv som kallas Coop. Coop-utbildningar erbjuds i dagsläget inom ett mindre antal program vid Högskolan i Gävle och bygger på en framgångsrik modell från USA och Kanada.
Treåriga utbildningar byggs på med ett fjärde år så att studenterna är anställda, med lön, under tio veckor varje år understudietiden. Det är enligt Maj-Britt Johansson en utbildningsmodell som verkligen ger skarpa resultat och som gynnar alla parter. Hon förklarar:
– Studenterna får en unik möjlighet att knyta kontakter med potentiella framtida arbetsgivare. Dessutom får de lära sig sin profession så som den utövas i verkligheten, det vill säga inom näringslivet. Företagen får i sin tur tillgång till ny kunskap och arbetskraft efter verkliga behov. Det kan inte bli bättre!

Nya samverkansformer
Efter framgångarna med Coop undersöker Högskolan i Gävle nu nya möjligheter med andra samverkansformer. En av dem är KTP, Knowledge Transfer Partnerships, som är ett koncept för att skapa relationer med näringslivet och utbyta värdefull kunskap.
– I praktiken går KTP ut på att en nyutexaminerad student spenderar en längre tid med att utveckla ett visst projekt på ett partnerföretag till högskolan. Det kan vara inom marknadsföring, produkt- eller processutveckling. Det viktigaste är att företaget får lära sig något nytt genom samarbetet, förklarar Maj-Britt Johansson.
Partnerföretaget behöver bara betala halva lönen, resterande täcks genom finansiering från offentliga aktörer och högskolan. Högskolan bidrar även med handledning och kan vid behov bistå med laboratorieutrustning.
– KTP är ett välbeprövat koncept som tillämpas i Storbritannien. I Sverige har vi introducerats till KTP genom ett framgångsrikt arbete som Högskolan i Dalarna bedrivit under ett antal år. Vi vill gärna undersöka att prova modellen även här på Högskolan i Gävle, avslutar Maj-Britt Johansson med.