Lör 27 nov / År 39 / Nr 4 2021

SåNätt – en tung satsning för lättare bilar

En lätt bil drar mindre bränsle och behöver mindre material för att tillverkas. Saab Automobile och Wingquist Laboratory visar vägen dit med SåNätt.

SåNätt är ett passande namn med tanke på projektets inriktning – fokus på resurseffektivitet med hållbar utveckling i centrum. Detta handlar både om produkten och hur den ska utvecklas och tillverkas. Det är många faktorer som spelar in. Samtidigt som bilarna görs resurseffektivare får man inte göra avkall på kvalitet och säkerhet.

Saab Automobile och Wingquist Laboratory på Chalmers tekniska högskola startar nu ett samarbete tillsammans med ett stort nätverk av företag och akademiska instanser för att hitta outforskade möjligheter till mer resurseffektiva produktkoncept.

Öppen dialog för viktminskning
Ett mycket omfattande och långsiktigt arbete inleddes ifjol med att Saab började bygga upp en leverantörsstruktur för lättare fordon. Det resulterade i dagens projekt där alla inblandade, från huvudintressenten Saab till enskilda leverantörer, ges en arena för ökad samverkan inom branschen. Målet är att få till lättare fordon.
VINNOVA finansierar stora delar av projektet, som döpts till SåNätt, och motfinansieras av Saab och deltagande leverantörer. Projektet ska inte enbart resultera i nya produktlösningar utan även öka samverkan mellan industri och akademi och skapa en öppen dialog mellan branschaktörer
Saab är projektets koordinator under hela processen. Anders Holmkvist är projektledare. Han berättar att SåNätt är ett långsiktigt projekt som till en början löper över 2,5 år.
– Med en budget på 60 miljoner kronor hoppas vi på att kunna ta fram nya lättviktslösningar för att på sikt klara de nya CO2 målen, samtidigt skapar vi helt nya underlag för en ökad samverkan genom hela branschen, upplyser Anders. Svensk fordonsindustri kommer att stärkas genom de investeringar vi gör, projektet är helt unikt med stora idéflöden för konceptgenerering.

Både delar och helhet i fokus
För att alla områden ska täckas in på bästa sätt och skapa starka synergier mellan Wingquist
Laboratorys forskare, Saab och leverantörer har man skapat sju olika projektgrupper som arbetar mot olika systemområden; säteskoncept, hjulupphängning, frontstruktur, cockpit, golvstruktur, karossartiklar i polymer/komposit samt takkoncept. Dessutom finns en grupp som arbetar med bilen som helhet.
Wingquist Laboratory på Chalmers tekniska högskola spelar en viktig roll i projektet. Lars Almefelt från forskargruppen Systems Engineering & PLM som leds av professor Hans Johannesson, leder konceptgenereringen i projektet. I det uppdraget ingår att tillhandahålla en metodik och ta rollen som coach i varje projektgrupp. Han berättar:
– Det är verkligen en stor process som satts igång här. Tillsammans har vi byggt upp ett multidisciplinärt forsknings- och utvecklingsteam, över 30 företag är inblandade tillsammans med oss, Saab och ett antal andra lärosäten.
– Det som är extra spännande är att samtliga team representerar kompetens från både industrin och akademi; från Saab och oss förstås, men även en eller flera leverantörer och andra högskolor, berättar Lars vidare. Det här är ett nytt recept men vi tror att det är en bra grund för att driva fram en mångfald av idéer för alla sju systemområden.

Bygger på mångårig forskningNytt arbetssätt för en hel bransch
Anders Holmkvist från Saab berättar vidare att man även ser ett stort deltagande från leverantörer och underleverantörer. Han avslutar här med:
– Projektet kan resultera i helt nya arbetssätt, vi har en förhoppning om att med SåNätt kunna etablera en ny modell för hur man i framtiden kommer att arbeta inom hela fordonsbranschen.