Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Sapa synkroniserar F&U i Finspång och Shanghai

I snart 50 år har Sapa utvecklat och tillverkat aluminiumprofiler. För att behålla och utveckla konkurrenskraft satsar allt fler företag på att leverera kompletta system. Fördelarna är många, inte minst för kunden som kan lita på att en och samma kontakt sköter hela leveransen. Sapa har alltid värnat om att vara tekniskt framstående, och följer även marknadens trender där kompletta system är framtiden. Med etablering av F&U-verksamhet i Shanghai, en systerverksamhet till Sapa Technology i Finspång, satsar koncernen mer målmedvetet än någonsin på strategisk utveckling med fokus på den asiatiska marknaden.

Sapakoncernen är världens största producent av aluminiumprofiler med en stark global närvaro. I Sverige är Sapa Profiler AB marknadsledande. I Finspång finns Sapa representerade genom Sapa Profiler AB, Sapa Heat Transfer som tillverkar material för värmeväxlare och Sapa Technology, som är koncernens centrala forskning- och utvecklingsenhet.
– Vi satsar nu på att bredda produktutvecklingen och har nyligen startat upp en liknande verksamhet i Shanghai som liksom vi här i Finspång främst fokuserar på material och produktionsprocesser, men även till viss del framtagning av nya produkterenligt kunds specifikation, berättar Jan Strid, som har det övergripande ansvaret för Sapa Technology globalt.

Centrala F&U fortsätter utvecklas i Östergötland
Den centrala forskningsenheten kommer att fortsätta utvecklas i Östergötland, men har nu stöd från den kinesiska systerverksamheten. Sapa Technology sysselsätter ett 70-tal personer i Finspång samt ett 20-tal i Shanghai. Det kinesiska enhetens främsta uppgift är att stödja Sapas verksamheter på den asiatiska marknaden, samtidigt kommer förstås uppdrag att kanaliseras till Shanghai eller Finspång, beroende på tillgänglig kapacitet eller behov för speciella kompetenser.
– Vi erbjuder också teknisk support över hela världen, fortsätter Jan. Sammantaget kan över 200 personer räknas till F&U-verksamheten, även om inte alla är verksamma inom Sapa Technology.
Det handlar inte bara om extruderade profiler, En betydande del av verksamheten kretsar kring utveckling av material och produkter för värmeväxlarindustrin.

Samverkan med akademierna
Sapa bedriver samarbeten med akademin på olika nivåer. Med anknytning till Sapa Technology är just nu en industridoktorand verksam. Samtidigt är två anställda forskare i arbete med sina doktorsavhandlingar, delvis med utländsk, statlig finansiering.
– Vi är intresserade av att utöka våra samarbeten med akademierna, vi har långvariga kontakter med universitet över hela Sverige, förutom Linköping bl.a. Kungliga tekniska högskolan samt en hel del internationella samarbeten. Vi har t.ex. en doktorand på Brunel University inblandad i ett samarbete med Oxford, och vi köper även forskningstjänster på uppdragsbasis från universitet över hela världen.
Sapa värnar även om samarbete med lokala gymnasieskolor i Östergötland, framförallt Bergska skolan och Curt Nicolin-gymnasiet.

Stöttar Finspång som industriellt centrum
Sapa bidrar till att stärka Finspång som ett kompetens- och industriellt centrum för teknisk utveckling. Östergötland är en av Sveriges mest framstående regioner när det gäller industriell utveckling.
– Vi verkar i en inspirerande miljö som präglas av mångfald. I regionen finns en hel del ingenjörsjobb, den stora utmaningen är kanske att det utbildas för få ingenjörer. Tack vare vår närhet till både Linköpings universitet och Kungliga tekniska högskolan har vi ett visst försprång här, menar Jan Strid.
Nu satsar Sapa på att synkronisera verksamheterna i Shanghai och Finspång. Tack vare den stora potentialen på den asiatiska marknaden var etableringen av Sapa Technology i Shanghai en självklarhet.