Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Särpräglad produktutveckling för Rydbergs och Fjällbrynt – svensk tradition och kvalitet när den är som bäst

Rydbergs och Fjällbrynt är starka varumärken som klingar svensk tradition och kvalitet. Idag är båda en del av Foodmark Sweden AB med en växande ställning över hela Skandinavien. Till gruppen hör numera även Gottfrids pastejer, en mindre delikatessleverantör som fokuserar på den svenska marknaden. Rydbergs var först ut med färska, kylda såser för 15 år sedan. Idag är sortimentet heltäckande med färska såser på påse, flaska och bägare. Nu lanseras dessutom ett nytt bägarsortiment med exklusiva såser för konsumenter som önskar “klicka” en kall sås till sin huvudrätt, och man hoppas således på ytterligare tillväxt för Rydbergs. Samtidigt växer Fjällbrynt med sina omtyckta mjukostar som passar en bred målgrupp.

Rydbergs, Fjällbrynt och Gottfrids pastejer är samtliga varumärken under Foodmark Sweden AB, som i sin tur ägs av norska Agras-koncernen. Att bedriva en effektiv och långsiktigt hållbar produktion hör till gruppens huvudambition.
Tack vare kontinuerliga investeringar i produktutveckling har Foodmark lyckats skapa unika positioner för sina varumärken på den svenska marknaden. Rydbergs har traditionellt varit mest framträdande med sina sallader, med ca 30 procent av konsumentmarknaden. Inom storkök är siffran minst den dubbla, beroende på produkt upp till hela 80 procent.

Lansering av exklusiva såser
I Rydbergs sortiment finns även ett stort antal dressingar och såser.
– Vi var den första aktören i landet med färska och kylda såser. Lanseringen skedde för 15 år sedan. På senare år har en mängd aktörer tillkommit, alltmedan kategorin vuxit och den s.k. pulvermarknaden minskat, berättar VD Peter Sandgren.
Trots ökad konkurrens har Rydbergs behållit sin marknadsledande position inom kategorin färska såser.
– Vad som är nytt för oss är en lansering av en ny förpackningsform. En bägarförpackning har lanserats inom segmentet premium såser, med andra ord en högkvalitativ sås som konsumeras kyld.
Trender visar att konsumenter efterfrågar mer och mer naturliga produkter. Som svar på en stigande efterfrågan har Rydbergs en lite annorlunda produkt i sortimentet – en kyld, färsk guacamole helt utan konserveringsmedel. Peter menar att det även finns exportmöjligheter för produkten, som är så nära en naturprodukt som man kan komma.
Rydbergs skiljer sig från andra varumärken främst genom den starka positionen på storkökssidan.
– Vi levererar till ett stort antal snabbmatsaktörer över hela landet, dock inte McDonalds, som har sina egna leverantörer. Vi är helt dominerande på sallader och dressingar.

Ambition: att växa inom alla kategorier!
Fjällbrynts sortiment utvecklas hela tiden. Peter Sandgren understryker att man gärna vill satsa på annorlunda produkter, men samtidigt har den svenska konsumenten sina favoriter med räkost, skinkost och naturell i spetsen.
– Vi har för avsikt att ta fler marknadsandelar, det gäller för samtliga av våra varumärken och produkter. När det gäller Fjällbrynt messmör är vi den enda tillverkaren i landet. För den här produkten gäller en annan utmaning, bl.a. placering i butikshyllan och konsumentens attityd inför produkten. Vi ska växa inom alla kategorier, vi kommer bl.a. att satsa på olika kampanjer i media och direkt i butik, sammanfattar Peter Sandberg som avslutning.