Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Säters Snickerifabrik – en aktör att räkna med för alla typer av specialsnickerier

Det traditionella hantverket lever kvar i Säters Snickerifabriks dagliga verksamhet. Företaget etablerades av nuvarande produktionschef Tommy Anderssons farfar på 1940-talet, Ivar Andersson hade då redan varit verksam som snickare under ett par decennier. Ytter- och innerdörrar, spegeldörrar och fönsterdörrar, fönster i alla former, paneler, inredning och möbler – idag kan Säters Snickerifabrik erbjuda alla typer av specialsnickerier efter kunds specifikation.

Säters Snickerifabrik AB ligger som namnet antyder i Säter, ca 20 mil nordost om Stockholm. Stockholmsregionen och Mälardalen är betydande marknader för det anrika snickeriet, men man har även en betydande position i Dalarna. Dagens moderna tillverkning av specialsnickerier är långt tekniskt avancerad, men på Säters Snickerifabrik har man även valt att bevara det traditionella hantverket i stor omfattning.

Enbart kundspecifikt och måttbeställt gäller
Det är framförallt gedigen kunskap och erfarenhet som vittnar om det gamla hantverket där själva planeringsprocessen i mångt och mycket liknar den som Ivar Andersson använde sig av för 70 år sedan. Den långa erfarenheten gör Säters Snickerifabrik till en aktör att räkna med för alla typer av specialsnickerier, allt som tillverkas i fabriken är kundspecifikt och måttbeställt.
– Vi har inget lager med standardprodukter, utan tillverkar allt efter kundens önskemål, berättar Malin Hedlund, VD och delägare. Vi levererar skräddarsydda lösningar för både ny- och ombyggnationer. Ofta handlar det om större fastigheter som restauranger, hotell, kontorslokaler och offentliga miljöer, men en stor del av produktionen går också till privatpersoner som bygger om eller till sin villa/fritidshus, då levererar vi oftast till den byggnadsfirma som utför arbetet, berättar Malin.
Vi utför även renoveringsarbeten i slott och kyrkor. Då gäller det verkligen att man kan sin sak, den här typen av renoveringar måste utföras varsamt med stor respekt för kulturarvet.

Fullutrustad med alla kunskapskategorier
Två större projekt pågår just nu i Stockholm och Uppsala, där Säters Snickerifabrik är med och renoverar två restauranger på uppdrag av några av ortens mest framträdande restaurangkedjor.
– Vår verksamhet är egentligen inte säsongsbetonad längre, den är mer projektstyrd. Förr hade vi tydliga produktionstoppar mot sommaren och mot jul men nu har vi fullt upp året om. Speciellt under det senaste året, då vi haft turen att få mycket order. Projekten skiftar, de kan vara långvariga, gemensamt för samtliga är att vi värnar om genuina samarbeten med våra kunder, berättar Malin vidare.
Offentliga miljöer är ytterligare ett segment för Säters Snickerifabrik. Under 2010 levererades exempelvis ett stort antal specialanpassade höj- och sänkbara moduler till receptionsdiskar då alla offentliga anläggningar fick krav på att handikappanpassa sina miljöer.
– Vårt team på ett femtontal medarbetare består av alla kunskapskategorier som ett fullsortimentssnickeri kan tänkas behöva, med andra ord allt från möbelsnickare och glasmästare till målare och montörer. Utöver det så har vi nära samarbete med flertalet arkitekter och andra områdesexperter.

Introducerar egenutvecklad säkerhetsdörr
Den enda produkten som kan gå under benämningen serietillverkad är den egenutvecklade säkerhetsdörren. Dörren har säkerhetsklass 3, och själva kärnan är densamma oavsett dörrens estetiska utförande.
– Vi anpassar säkerhetsdörrens utseende efter kundens specifikation för att den ska få ett utförande som passar i sin omgivande miljö, poängterar Malin Hedlund.
Säters Snickerifabrik är troligtvis landets enda leverantör av säkerhetsdörrar i trä. Alla säkerhetsdörrar som företaget levererar måttanpassas, även här är det kundspecifika påtagligt.
– Efterfrågan på säkerhetsdörrar ökar, och intresset är framförallt stort kring dörrar som passar in i den omgivande miljön. I gamla bostadshus i t.ex. centrala Stockholm kan trapphusen vara bevarande sedan över hundra år tillbaka. Att montera en sedvanlig säkerhetsdörr med metallyta skulle förstöra hela intrycket, därför erbjuder vi ett attraktivt alternativ där funktion och estetik förenas.
I dagsläget levereras säkerhetsdörren till kunder i Stockholm och Mälardalen. Malin Hedlund hoppas på att inom en snar framtid kunna etablera kontakter för att leverera dörren till kunder över hela landet.