Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Sätterstrand har rätt energi för både människor och datorer

Sätterstrand Business Park samlar kreativa verksamheter med starka tillväxtambitioner i en naturskön miljö intill Vänerns strand. Sätterstrand har gröna IT-lösningar för företag som värnar om både ekonomi och miljö. Detta är ett viktigt bidrag till ett hållbart och framgångsrikt företagsklimat i Hammarö och Karlstad kommuner, vilket skapar tillväxt för hela Värmlandsregionen.

Sätterstrand utvecklades genom ett samarbete mellan Hammarö kommun och Stiftelsen Compare Karlstad. Syftet var att inbjuda till företagsetableringar, forskningsprojekt och utvecklingsvilja i en miljö som stimulerar innovation, entreprenörskap och samverkan. För att realisera visionen har Hammarö kommun tillsammans med Compare utvecklat testlaboratorier för mjukvara med stöd från regionen och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Sätterstrand erbjuder nu infrastruktur i toppklass med stabil nät- och kraftförsörjning.
– Miljöprägeln har varit stark redan från början med höga ambitioner gällande energiåtervinning och besparing i alla led. Vi har exempelvis inga dyra kylaggregat, istället använder vi naturlig kyla utifrån för att kyla ner datorhallarna. Värmen som alstras inom datacentret återanvänder vi för att värma upp kontorslokalerna här i företagsparken, berättar Pernilla Uddh, VD på Sätterstrand Business Park AB.

Företagspark med bred verksamhet
IT-företag dominerar verksamheten inom företagsparken, men här finns också inspirerande företag inom andra branscher etablerade. Miljön är kreativ och det är lätt att skapa relationer mellan företag vilket också motiverar till ytterligare etablering på området. Dessutom kan alla typer av företag och organisationer som har behov av serverplats hyra in sig i den närliggande datorhallen. Där finns en optimal och säker miljö för företagsservrar.
– Förutom våra testlaboratorier och datorhallar erbjuder vi numera också en yrkeshögskoleutbildning inom testverksamhet för mjukvara. Vi har klimatsmarta ytor och kompetens för att utveckla dessa för att maximera nyttan av våra hyresgästers investeringar, betonar Pernilla Uddh.

Klimatsmart val till lägre pris
Klimatsmarta val innebär oftast en högre kostnad. Vid Sätterstrand Business Park har man lyckats vända utmaning till möjlighet tack vare investeringar i gröna lösningar. Företagsparken kan därför erbjuda låg hyra för serverplats och kontorslokaler. Dessutom är Sätterstrand idag den enda serveranläggningen i Sverige som kan erbjuda likström. Detta kan innebära upp till 30 % energibesparing och 20-25 % besparingar av kostnaderna för strömförbrukningen jämfört med datorer som matas med växelström.

Allt inom räckhåll
På området finns också konferensanläggning med möjlighet till övernattning på ett närliggande hotell som också ägs av Sätterstrand. Det är gångavstånd till Vänerns strand och vacker natur som ytterligare inspirerar till utveckling för alla på området.
– Vårt koncept omfattar så mycket mer än enbart lokaler, konstaterar Pernilla Uddh. Vi har allt inom räckhåll och värnar om tillväxt. Vi uppmuntrar till nätverkande.