Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

SCA Ortviken – Pappersbruk utvecklar nya gröna kemikalier

SCA är i många avseenden en föregångare inom den svenska skogsindustrin när det gäller miljöfrämjande åtgärder. Koncernen har utvecklat och drivit igenom ett stort antal innovationer som bidragit till att revolutionera både pappersindustrin och energisektorn med nya, gröna lösningar. Ortvikens pappersbruk i Sundsvall är inte bara ett av Europas modernaste pappersbruk, anläggningen utvecklas också mot att bli ett mekaniskt bioraffinaderi där framtidens gröna kemikalier utvecklas i snabb takt.

Som Europas största privata skogsägare har SCA höga ambitioner att bedriva ett både lönsamt och ansvarsfullt skogsbruk med god naturhänsyn. Inom koncernen tillverkas ett stort antal olika produkter inom kategorierna hygien, mjukpapper, pappersmassa och sågade trävaror. Dessutom är SCA en betydande aktör inom produktion av förnybar energi där man satsar på både biobränslen och vindkraft. Det senaste tillskottet är gröna kemikalier som kan framställas genom att man bättre tar tillvara på processvatten vid pappers- och massabruken.

Från idé till kommersiell produkt genom lokalt samarbete
SCA Ortviken i Sundsvall går i täten för utveckling av framtidens gröna kemikalier. I första skedet handlar det om framställning av svavelfri terpentin som nu finns på marknaden genom ett samarbete med Åkroken Science Parks inkubatorverksamhet och Mittuniversitetet.
– Vi har mycket idéer här inom SCA som kan utvecklas och förädlas för att så småningom bli attraktiva produkter på marknaden. Vi behöver dock en funktion som kan driva på idéerna och omvandla dem till innovationer som i sin tur har kommersiellt värde, här tar vi hjälp av forskare vid Mittuniversitetet samt våra partners i Åkroken Science Park, berättar Hans Pettersson, affärsutvecklingschef SCA Ortviken.
Samarbetet sker inom ramarna för Åkrokens skogliga verksamhetsområde Number One Forest Industry Network som involverar regionala skogsföretag, affärsutvecklare samt forskare vid Mittuniversitetet.
– Att förädla och utveckla idéer till affärer är vad Åkroken gör bäst, därför söker vi utveckla vårt samarbete med dem ännu mer, kommenterar Björn Lyngfelt, kommunikationsansvarig SCA Forest Products AB.

Ökande intresse leder till offensiv produktutveckling
Ortvikens pappersbruk tillverkar bestruket tryckpapper och tidningspapper. Dagligen anländer enorma mängder virke till anläggningen som ska malas ner och bearbetas till pappersmassa som används i papperstillverkningen. Råvaran är färsk granmassaved, företrädelsevis från SCA:s egna skogar i norra Sverige.
Med en produktionskapacitet på 880 000 ton papper är Ortviken ett av Europas största pappersbruk. Under hela bearbetnings- och tillverkningsprocessen genereras enorma mängder processvatten som innehåller naturligt förekommande kemikalier som finns i granved, en av dem är terpentin, som i sin tur kan ges ett högt förädlingsvärde. När den kemiska sammansättningen processas, skapas helt nya, värdefulla produkter.
Terpentin används inom en mängd olika branscher och tack vare sin sammansättning är produkten mycket värdefull med stor förädlingspotential. Terpentin har en naturligt hög förbränningskapacitet och kan således användas som biobränsle, samtidigt är det en viktig ingrediens som doftbärare i parfymer, exempelvis. SCA Ortviken har tillverkat terpentin under en längre tid, men nu har man börjat marknadsföra den på ett helt nytt sätt mot nya tillämpningsområden.
– Intresset för gröna kemikalier ökar världen över, därför satsas det mycket på bioraffinaderier. Ortviken fungerar som ett mekaniskt bioraffinaderi, veden sönderdelas på ett sätt som gör att kemikalierna som bildas får andra egenskaper än om man kokar fibrerna som vid tillverkning av kemisk massa. Vi kan framställa produkter med höga förädlingsvärden, där svavelfri terpentin enbart är den första produkten. Framöver kommer det att röra sig om flera olika produkter som alla har ett stort kommersiellt värde, avslöjar Hans Pettersson.

Detta är SCA
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA utvecklar, producerar och marknadsför personliga hygienprodukter, mjukpapper, skogsindustriprodukter samt förpackningslösningar. SCA har försäljning i fler än 100 länder under många starka varumärken. SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar utveckling. Under 2011 omsatte SCA 106 miljarder SEK och hade ca 44 000 anställda.