Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

SCA R & D Centre – central part i starkt innovationskluster för skogsindustriell utveckling

Som Nordens största skogskoncern har SCA också ett viktigt samhällsuppdrag. Inom koncernen bedrivs framstående forskning, och har så gjort sedan 1945. Forskningsresultaten bidrar till att främst företaget men också skogsindustrin utvecklas.

All forskning inom SCA Forest Products och SCA Packaging samordnas inom det egna forskningsbolaget SCA R & D Centre AB, de två huvudspåren är skogsindustriprodukter och förpackningslösningar.

Början till något stort
För drygt tio år sedan byggde SCA R & D Centre upp en ny laboratoriemiljö intill Mittuniversitetets campus i Sundsvall. Samtidigt hjälpte man till att starta upp den skogsindustriella forskningen inom universitetet.
Även andra aktörer, bland dem Stora Enso och Holmen, var med vid etableringen av Mittuniversitetets centrumbildning Fibre Science and Communication Network, FSCN.
– Genom centrumbildningen ser vi att forskare från näringslivet, dvs. från oss, möter akademins forskare på ett helt nytt sätt, säger Örjan Petterson, VD för SCA R & D Centre. Tillsammans har vi skapat nya möjligheter för nyttiggörande av forskningsresultat.
SCA R & D Centre tar bl.a. in doktorander och studenter, och FSCN driver bl.a. en industriforskarskola där doktorander från industrin möter Mittuniversitetets doktorander i en naturlig miljö.

Samverkan det centrala för FSCN
Kaarlo Niskanen är sedan länge en välkänd forskare inom pappersfysik, och har tidigare lett verksamheten vid Finnish Forest Industry Research Institute, KCL. Niskanen kom till FSCN våren 2010 som gästprofessor, och är sedan oktober 2010 centrets nya ledare.
– Målsättningen för FSCN är att samverka över gränserna, även utanför skogsindustrin. Ett exempel är utvinning av kemikalier ur trä, som kan användas inom bl.a. läkemedels- och livsmedelsindustrin. Mitt främsta mål är att utvidga kontakter med näringslivet i allmänhet, berättar Kaarlo Niskanen.
Samverkan är centralt för FSCN, förutom väl utvecklade samarbeten med skogsindustriella aktörer bedriver FSCN gemensamma projekt med andra universitet och högskolor, både i Sverige och utomlands.
Niskanen berättar att det framförallt är två övergripande områden man bedriver forskning inom. Dels handlar det om mekanisk massatillverkning och energibesparingar, och dels om olika aspekter inom ett område som benämns som product performance, här ingår bl.a. papperskemi.
– Mittuniversitetet har fyra profilområden, och vi verkar inom det första som är skogen som resurs. Vår närhet till skogsindustrin är en av de viktigaste grundstenarna i vårt utvecklingsarbete, och jag vågar också påstå att det starkt bidrog till att lärosätet fick universitetsstatus, säger Kaarlo Niskanen.

Åkroken Science Park skapar möjligheter
SCA R & D Centre har även en stark koppling till Åkroken Science Park i Sundsvall, som leds av Stefan H. Gradin. De fyra aktörerna – SCA, Mittuniversitetet, FSCN och Åkrokens science park bildar ett starkt innovationskluster för skogsindustriell utveckling.
Åkroken Science Park arbetar för ett skogligt innovationssystem i världsklass. Här samlas aktörer från näringsliv, offentlig sektor och akademi via kontinuerliga samverkansdagar, seminarier och kunskapsutbyten.
Vid Åkroken Science Park finns även en inkubator som stöttar innovationer och nystartade företag.