Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

SCA Skog i Skellefteå: ”Tillväxt ska ske i nära samklang med en hållbar utveckling”

Som Europas största privata skogsägare har SCA höga ambitioner att bedriva ett både lönsamt och ansvarsfullt skogsbruk med god naturhänsyn. Den största delen (ca 50 procent) av SCA:s virkesförbrukning kommer från egenägda svenska skogar. Inom koncernen tillverkas ett stort antal olika produkter såsom hygienprodukter, mjukpapper, förpackningar, pappersmassa och sågade trävaror. Dessutom är SCA en betydande aktör inom förnybara energikällor där man satsar på både biobränslen och vindkraft.

SCA Skogs enhet i Skellefteå har till uppgift att försörja en del av koncernens pappersbruk och sågverk med högkvalitativ skogsråvara. Inom SCA sker också nära samarbeten mellan de olika industrierna för att skapa mindre svinn och kortare transporter, vilket ligger helt i linje med koncernens skarpa miljöprofil.
– Vi värnar om regionen och inte minst om ett fortsatt hållbart skogsbruk över hela Norrland. En stor del av vår verksamhet kretsar kring naturvård, och att vi tidigt började tänka miljömedvetet har också bidragit till vår starka utveckling, säger Mats Öberg, marknadsassistent SCA Skog AB.

Mitt i generationsskifte
Årligen så planteras det mer skog än vad som tas ut. Den norrländska skogen är dessutom snabbväxande och virket håller en särpräglande hög kvalitet. Inom SCA finns en egen plantskola som sköter underhållet av skogen.
– Samtliga våra åtaganden baseras på långsiktighet. Vi befinner oss just nu i ett generationsskifte och framöver kommer vi att behöva en hel del ny kompetens. Vi har funnits här i Skellefteå i ca 100 år, vi vilar på en lång tradition som måste föras vidare, samtidigt är vi mycket måna om att ligga i framkant när det gäller ny teknik, förklarar Mats.

Långsiktig och trygg aktör
I Skellefteå har SCA Skog två virkesköpare, och det finns ett stort behov av att utöka verksamheten med minst en till. Virkesköparens roll är mångfacetterad, dels ska man ha goda kunskaper om skogsråvaran för att kunna köpa in det allra bästa för SCA:s bruk. Dessutom agerar SCA:s virkesköpare ofta rådgivare åt skogsägarna för att säkerställa en fortsatt sund tillväxt i skogen.
– Vi har många viktiga roller att axla. Det som gör oss unika är att vi uppfattas som en långsiktig och trygg aktör, vårt skogsbruk är certifierat enligt Forest Stewardship Council:s (FSC) standard, vilket är den internationella skogsbruksstandard som ställer mest omfattande krav på skogsskötseln. Vi har naturligtvis planer på att växa, det viktigaste är dock att tillväxten sker i nära samklang med en hållbar utveckling för hela skogsbruket, konstaterar Mats Öberg som avslutning.

Om SCA i korthet
SCA utvecklar, producerar och marknadsför personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningar, tryckpapper och sågade trävaror och säljer produkterna i fler än 100 länder. Under 2010 omsatte SCA 107 miljarder SEK och hade cirka 45 000 anställda världen över. Detta gör SCA till Europas största skogsindustrikoncern.