Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Scana Booforge – stabil smidesleverantör tar nya steg ut i världen

Smidesföretaget Scana Booforge arbetar idag utifrån värdegrunder och kunskap med sekellånga anor. Under 350 år har verksamheten bedrivits på samma plats i Karlskoga, naturligtvis har tekniken förfinats och moderniserats under resans gång, men det är fortfarande samma traditioner som präglar företaget. Scana Steel Booforge AB, som bolaget heter idag, är en modern smidesleverantör med världen som arbetsfält.

Det som idag är Scana Booforge var länge huvudsmedjan inom Bofors Industrier. På 1950-talet började man tillverka lyftgafflar, som idag utgör den största produktgruppen med en ansenlig marknadsandel. Samarbete inleddes med tre stora aktörer i Småland, en relation som starkt bidrog till att Scana Booforge fortsatte att investera i området lyftgafflar och tunga truckar. Samarbetet finns kvar idag, de tre nämnda aktörerna hör fortfarande till Scana Booforges största kunder.

Första stora steget
Mot slutet av 1990-talet tog Scana Booforge beslutet att satsa på kompletta och kundanpassade lyftgafflar för tunga truckar.
– Vi är den enda aktören i världen som kan leverera kompletta lyftlösningar för just tunga truckar, poängterar marknadschef Henrik Fintling. Alternativet är att man som kund köper olika delar av olika aktörer som sedan sätts ihop till en helhet. Vi erbjuder ett betydligt mer enhetligt och mer kostnadseffektivt alternativ där vi framförallt har en mycket god överblick över kvalitet och prestanda eftersom vi står för hela produktionskedjan själva.

Andra verksamhetsområden utvecklas
Under början av 2000-talet utvecklades verksamhetsområdet värmebehandlingsarbeten. Styrkan är att framförallt att kunna värmebehandla stora kvantiteter och storlekar förenat med hög kvalitet.
För att behålla och utveckla kompetensen inom friformsmide utför man idag också smide till mekaniska verkstäder samt till offshore. Därtill utförs legosmiden för senare förädling hos kund.
– Vi brukar säga att vi har tre affärsområden idag som är starkt sammanlänkade, men som samtidigt lever sina egna liv. Med det menar vi att det sker en viss kontinuerlig utveckling inom varje segment, vi måste alltid sträva efter att bli bättre och erbjuda ännu bättre produkter och tjänster för våra kunder, fortsätter Henrik.

Ytterligare stort steg inom gaffelsegmentet
De senaste tre åren har Scana Booforge satsat på export med en ny marknadsstrategi.
– Vi tillverkar idag lyftlösningar anpassade enbart för tyngre lyft, dvs. över åtta ton. Vår exportandel har utvecklats från ca 10 till 25 procent på bara några år, och vi har gjort ytterligare strategiska satsningar med återförsäljare i ett antal länder i Asien, Europa och Nordamerika.
För att möta en ökad efterfrågan investerades det i en ny gaffellinje för 25 MSEK under 2009. Samtidigt satsar Scana Booforge sedan 2010 på att bygga upp en egen utvecklingsavdelning.
– Detta blev ytterligare stora steg för ett företag som tidigare verkat på hemmaplan med företrädelsevis svenska aktörer som kunder. Vi har gått från att vara en renodlad legosmidesaktör till en mer komplett produktleverantör med utvecklingskompetens. Vi är en viktig aktör i Karlskoga med kapacitet och kompetens, vi står för ca 75 arbetstillfällen vilket för en mindre kommun är en betydande siffra, poängterar Henrik Fintling.

Stabil grund för utveckling
Henrik understryker slutligen att Scana Booforge har skapat en stabil grund för utveckling och fortsatt tillväxt med globala resurser. Han avslutar med:
– Kundanpassade lösningar är framtiden. Vi verkar på en mycket nischad marknad med ett varumärke som känns igen globalt genom sin kvalitet. För tunga truckar med lyftkapaciteter på över 20 ton är vi direkt världsledande, och vi kan tillverka speciallösningar för lyft upp till 80 ton. Vi har exempelvis levererat världens största lyftgaffel för att montera pipelines i Mellanöstern.