Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Scandinavian Air Ambulance – rätt resurs vid rätt tillfälle

Tid är liv – så lyder devisen som Scandinavian Air Ambulance (SAA) arbetar efter. SAA hjälper landsting över hela Norden att välja rätt transportsätt för rätt tillfälle. Ambulansflyg innebär en betydligt mer komfortabel och tidseffektiv resa för patienten, och medför oftast ekonomiska fördelar om transportsträckan överstiger 18 mil. I mycket dåliga väderförhållanden är flyget överlägset alla andra transportslag, som riskerar att bli stillastående vid alltför riskabelt väglag. I avlägsna regioner, exempelvis norska Svalbard, Färöarna eller Grönland, är ambulansflyg ofta det enda alternativet.

Scandinavian Air Ambulance etablerades 2001, men har betydligt längre anor än så. Det som tidigare var Svensk flygambulans är idag en del av SAA. Företaget genomförde sin första ambulansflygning på 1970-talet och har rötter som sträcker sig ända till 50-talet.
– Vi utgör idag Nordens största ambulansflyg med tre strategiska utgångspunkter i Sverige: Göteborg City Airport, Stockholm Arlanda, Nyköping Skavsta flygplats och Umeå City Airport. Vi har ca 150 anställda varav merparten deltar i den operativa verksamheten, antingen som piloter eller som sjukvårdspersonal, berättar marknadschef Marius Hansen.

Avtal med svenska och finska landsting
SAA flyger inom hela Sverige, Skandinavien och Europa. Flottan består av sju tvåmotoriga och specialutrustade turbopropflygplan, ett jetplan för längre sträckor och sju ambulanshelikoptrar som flyger på uppdrag av landsting och kommuner i Stockholm, Uppsala, Visby, Östersund, Lycksele och Gällivare.
– Nyligen har avtal tecknats även med finska staten för ambulansflygning med helikopter, och nu tar vi nästa steg och breddar oss på den finska marknaden genom att även erbjuda ambulansflyg med flygplan, förklarar Marius Hansen.
Flygmedicinskt erfaren personal finns alltid med på flygningarna, vid behov även läkare, barnläkare och andra specialister. SAA kan ombesörja alla slags flygambulansuppdrag, även flygning av intensivvårdspatienter, transplantationsteam och organtransporter.

Ambulansflyg enligt nordiska konventionen
I enlighet med den nordiska konventionen sköter SAA hemtransport av nordiska patienter från Sverige. Den nordiska konventionen reglerar kostnader för sjukvård och transport till hemlandet för nordiska medborgare, omfattande Norge, Danmark, Finland, Island, Färöarna och Grönland. Riksförsäkringsverket ersätter landstingen för både vårdtid och hemresa.
Motsvarande gäller naturligtvis även för svenskar som insjuknar i ett annat nordiskt land. Det finns många skäl till att man väljer ambulansflyg för dessa resor, inte minst när det gäller tid och ekonomi. Skälen kan också vara medicinska och läkare från avsändande avdelning bifogar ett intyg som bekräftar behovet av transporten.

Ambulansflygets fyra aspekter
Alla kan transporteras med SAA. Transporter av patienter skall i regel ske så att tiden utanför sjukhuset blir så kort som möjligt.
– Våra ambulansflygplan kan transportera patienter på olika sätt, där allt ifrån normala transporter, där patienten själv går ombord, till intensivvårdstransporter där patienten ligger på bår och är övervakad med intensivvårdsutrustning, kommenterar Carina Ramstedt, anestesisjuksköterska och SAA baschef vid Göteborg City Airport.
Carina Ramstedt ser ambulansflygverksamheten ur fyra aspekter: medicinsk, humanitär, ekonomisk och organisatorisk – dvs. rätt resurs vid rätt tillfälle.
Den medicinska aspekten innebär att avsändande läkare har det medicinska ansvaret för transporten, enligt Socialstyrelsens bestämmelser, tills mottagande läkare på mottagande sjukhus tar över. Vid transport av intensivvårdspatienter medföljer alltid läkare, som då övertar det medicinska ansvaret.
Den humanitära aspekten utgör den mest optimala transporten ur patientens perspektiv, då komfort och tid är de mest avgörande faktorerna, fortsätter Carina. Det är skillnad för en patient att transporteras med en markburen transport i fyra timmar i jämförelse med att flyga motsvarande sträcka på en timme.
Den ekonomiska aspekten innebär att det är ekonomiskt fördelaktigt att anlita ambulansflyg när transportsträckan överstiger 18 mil.
Den organisatoriska aspekten innebär att tillämpning av ambulansflyg ger en bättre fördelning av lokala ambulans- och transportresurser.
– Genom att använda ambulansflyg vid längre transporter så binder man inte upp t.ex. markburna ambulanser, som behövs för andra akuta uppdrag lokalt, poängterar Carina Ramstedt som avslutning.