Fre 2 dec / År 40 / Nr 5 2022

Scartab – företaget som lever på att rasera

Scartab, f d Svensk Raseringsteknik AB, finns på Tjörn men arbetar i hela Sverige. De utför total- och underentreprenaderoch demonterar och förbehandlar allt från kretskort som ger fraktioner på några gram till transformatorer på flera hundra ton.
– Vi är ett litet bolag som gör det vi är bäst på: raserar utrustningar. Det är något vi kan och som vi är bra på, det gör vi varje dag. Vi tar hand om hela kedjan, från projektering och framåt.
Det berättar Joachim Ekeblad, VD på Scartab.

Från början byggdes Scartab, upp för att demontera utrustning i form av uttjänta transmissions- och växelsystem hos Telia. Fram till 2008 utgjorde uppdragen från dem något av bolagets ryggrad, men idag har man fler stora kunder. Bland de största finns, förutom telekombranschen, energibolagen EON och Vattenfall, teknikleverantören ABB samt Fortifikationsverket för att nämna några.

Demonterar allt
– Vi demonterar allt, från knappcellsbatterier på elektonikkretskort som väger något gram till transformatorer på flera hundra ton. Oavsett vilket så plockar vi bort det som är miljöfarligt och giftigt under vår förbehandlingsprocess och sorterar sedan upp resten, berättar Joachim Ekeblad.
– I den jätteklumpen som en demonterad transformator utgör kan man kanske plocka fram 150 ton kiselplåt som man sedan kan använda vid tillverkning av nya transformatorer, fortsätter han.
Av förklarliga skäl åker Scartab ut till sina kunder och demonterar på plats. Järn brukar man avyttra på lokal nivå. Resten av materialet fraktas till den fasta förbehandlingsanläggningen vid Svanviks industriområde på Tjörn och tas om hand där.
– Det gäller att hitta en kombination av kostnadseffektivitet och miljösäkerhet, menar Joachim Ekeblad. Ibland sorterar vi på plats direkt hos kunden, då vi även är certifierade för mobil förbehandling.

Säkerheten viktig
När Joachim Ekeblad talar om att arbeta på ett säkert sätt handlar det om flera saker. Företaget är certifierade både då det gäller kvalité, miljö och arbetsmiljö. Att arbeta med farliga ämnen kräver kunskap. Det är viktigt att man har rätt material, kunskap och utrustning,
– Det ska vara tryggt både för oss, kunderna och miljön, säger Joachim Ekeblad. Vårt arbete innebär ofta att vi jobbar med obekväma eller otrevliga saker, sådant kunderna inte vill göra själva. Men vi städar hela tiden medan vi jobbar, vi lämnar alltid rena ytor efter oss.
– Vi dokumenterar hela tiden processen, fortsätter han. Vi upprättar restproduktredovisning, och kan visa för kunden precis allt vi gjort och hur de olika sakerna tagits om hand.
Vid anläggningen på Tjörn separeras metaller, plast och farliga ämnen. Sedan sorteras dessa och används på olika sätt. Plast och metall går ofta direkt tillbaka till industrin där de används i nya produkter. Ädelmetallerna i elektronik återanvänds också. En mycket stor andel av ädelmetallerna från Boliden är återvunnen elektronik.

Välutbildad personal
Joachim Ekeblad säger att han ibland möter människor som ser på hans bransch såsom några halvskumma skrothandlare. Det är långt från den verklighet han själv upplever. För att kunna utföra det arbetet man gör måste personalen var mycket välutbildad. De är också välkontrollerade, eftersom man har uppdrag inom såväl försvaret som inom kärnkraftsindustrin är de alla kontrollerade av SÄPO.
– Vi måste ha folk som går att lita på, menar Joachim Ekeblad. Och våra killar måste ha utbildning för det de gör, de ha såväl ESA-utbildning som certifiering för att utföra Heta arbeten. Vi handskas varje dag med många farliga saker och då gäller det att göra det på ett säkert sätt för oss, miljön och våra kunder.