Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

SCAS främjar forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap – från frö till planta

Sverige har ett eget institut för avancerad forskning, som genom vida kontakter med universitet och forskningsinstitutioner världen över bedriver världsunika studier inom humaniora och samhällsvetenskap.

Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) grundades 1985. Under 2009 var mer än 30 forskare från hela det humanistisk-samhällsvetenskapliga fältet verksamma vid SCAS, och så vitt skilda ämnen som litteraturvetenskap, filosofi, ekonomi och matematik finns idag representerade bland gästforskarna.

Frön för nya idéer planteras
SCAS har sin verksamhet i Linneanum som grundades redan på 1700-talet. Mitt i Uppsala Botaniska trädgård göds således nya idéer som även starkt bidrar till utvecklingen av de huvudsakliga forskningsområdena. SCAS bidrar med en inspirerande miljö och framförallt en mötesplats där man kan utbyta tankar och idéer. Gästforskare erbjuds en plats under ett år eller en termin. Kollegiet spelar dessutom en unik roll när det gäller att stödja lovande forskare bortom doktorsexamen men före en professur. Det nationella spetsforskningsprogrammet Pro Futura Scientia initierades 1999 i samverkan med Riksbankens Jubileumsfond och Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning.
– Vi strävar efter att vara en plattform där idéer utvecklas, en naturlig grogrund för vidareutveckling av forskningen inom de områden där vi verkar. Vi tänker gränsöverskridande och fäster liten vikt vid exempelvis ämnesområde, nationalitet och ålder. Samverkan är det viktigaste, och vi hoppas att vi med hjälp av vår gemensamma mötesplats kan så ett frö till nya forskningsområden, berättar Björn Wittrock, direktor för SCAS.

Från Jerusalem till Jyväskylä
Gästforskarna som är verksamma vid SCAS under det akademiska året 2009 – 2010 kommer från universitet och institutioner i hela världen, däribland Jerusalem, Erfurt, Moskva, Paris och Canberra. Från Norden har man idag gästforskare från Uppsala, Helsingfors, Lund, Oslo, Stockholm och Jyväskylä.
SCAS ingår i SIAS, en grupp av tio världsledande institut för avancerade studier, däribland IAS Princeton och Wissenschaftskolleg zu Berlin. Inom SIAS-kretsen bedrivs ett nära samarbete, bl. a. i form av gemensamma europeisk-amerikanska forskarskolor på postdoktoral nivå. SCAS är 2010 värd för gruppens årliga möte.

De långsiktiga målen
SCAS gör satsningar på tre strategiska nyckelområden inom grundforskning; gränsområdet mellan historiska vetenskaper och samhällsvetenskaper; vetenskaper viktiga för förståelsen av världens kulturella och språkliga mångfald där SCAS med stöd av medel från Riksbankens Jubileumsfond bygger upp ett nationellt forsknings- och utbytesprogram med inriktning på Östasien; samt forskning för att systematiskt stärka förbindelserna mellan ekonomiska vetenskaper och övrig samhälls- och humanvetenskap.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind