Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Schneider Electric – hållbarhet från Växjö till Abu Dhabi

Inom det globala energispecialistföretaget Schneider Electric förenas framstående kompetens inom automation, avbrottsfri kraft, eldistribution och elinstallation. Med över 35 kontor i Sverige har företaget en stark lokal närvaro. Övergripande fokus inom alla affärsområden ligger på energieffektivisering och hushållning med jordens resurser.

Enligt International Energy Agency (IEA) kommer världens energibehov att fördubblas till 2050. Samtidigt ska vi halvera koldioxidutsläppen till samma år. För att klara så högt uppsatta mål krävs en gemensam kraftansträngning där näringsliv, akademi och offentlig verksamhet engageras.
Schneider Electric hjälper alla typer av verksamheter uppnå sina miljömål med strategiska insatser. Tjänsteportföljen är bred och den gemensamma nämnaren är energieffektivisering.

Garanterar mätbara energibesparingar
Att visualisera energiförbrukningen på ett enkelt sätt är första steget mot att göra besparingar.
– Vi garanterar konkreta och mätbara energibesparingar i samtliga av våra projekt, berättar marknadschef Mattias Fredriksson. Vi har också gjort mätningar på vår garanti där vi fick fram en total årlig besparing på 420 GWh, motsvarande 60 000 ton koldioxid.
I Växjö samarbetar Schneider Electric bl.a. med VöFAB för att energieffektivisera en förskola i Kvarteret Kometen. Företagets energiexperter har även varit med och konstruerat speciella energibesparande lösningar för en vårdcentral i Lessebo, bland annat. Skolor, förskolor, vårdcentraler och andra kommunala enheter är generellt återkommande projekt.
– Vi är även ofta med under nybyggen där vi konstruerar lösningar för en effektiv energidrift redan från början. Samtidigt har vi kompetens för att designa och installera kundspecifika lösningar för befintlig byggnation. Vi erbjuder även service och underhåll på allt vi installerat.

Bygger hållbar stadsdel i Abu Dhabi
Schneider Electric verkar globalt och har över 110 000 anställda världen över. Ca 72 procent av världens energi konsumeras i infrastruktur, industri, fastigheter och bostäder. Det finns ett enormt behov av energieffektiva lösningar, där Schneider Electric kan garantera en besparing på upp till 30 procent.
– Vi är just nu involverade i byggnationen av en hållbar stadsdel i Abu Dhabi, det ska bli ett helt koldioxidneutralt samhälle mitt i denna snabbväxande storstad. Vi är med och bygger in intelligens i byggnaderna, exempelvis för automatisk belysning. Allt handlar om speciallösningar för smarta elnät, och vi talar om lösningar i teknikens absoluta framkant, konstaterar Mattias Fredriksson.

Framtiden kräver betydligt större investeringar
Marknaden för hållbara lösningar ökar i rask takt. Schneider Electric växer och rekryterar nya medarbetare kontinuerligt. För att lösa energidilemmat och uppnå en så pass stor koldioxidreducering till 2050 krävs betydligt större investeringar i energieffektiva lösningar. Schneider Electric kan hjälpa kommuner i Sverige att spara upp till 3,7 miljoner kronor med relativt enkla medel, det gäller att tänka om – att tänka nytt för framtiden.